Administracja Publiczna

Administracja publiczna realizuje swoje zadania na wielu płaszczyznach działania, a do sprawnej i wydajnej pracy potrzebuje odpowiednich narzędzi, dostosowanych do specyficznych potrzeb. Nasze rozwiązania dedykowane administracji publicznej zapewniają optymalne warunki realizacji zadań administracyjnych, budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia i wspierania rozwoju inteligentnych miast.

 

Platforma Smart City

Platforma Smart City

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, zgromadzonych danych i istniejącej infrastruktury miasto smart tworzy przyjazną przestrzeń do życia i pracy oraz doskonałe środowisko do rozwoju biznesu. Platforma Comarch Smart City optymalizuje wykorzystanie posiadanych zasobów, ułatwia administrowanie i zarządzanie oraz budowę świadomości ekologicznej.

Comarch Smart Parking

Comarch Smart Parking

Jednym z istotnych wyzwań inteligentnego miasta jest zapewnienie sprawnego i łatwego poruszania się mieszkańców i turystów po mieście. Nasz system to kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania obszarami parkingów oraz aplikacja mobilna ułatwiająca kierowcom znalezienie wolnego miejsca parkingowego.

Platforma Comarch e-Urząd

Platforma Comarch e-Urząd

Jedna platforma wspólna dla wielu podmiotów, która oferuje obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną. Nowoczesna platforma pozwala również na integrację znacznej ilości usług. Jest prosta i wygodna w użytkowaniu. Zapewnia dostęp do rejestrów danych administracji publicznej na różnych szczeblach.

Platforma Comarch Security

Platforma Comarch Security

W ramach platformy zapewniamy rozwiązania dedykowane dla bezpiecznego urzędu. Umożliwiają one wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem dla urzędów miast oraz gmin zgodnych z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności dla systemów teleinformatycznych.

Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria

Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań administracyjnych oferowanych przez Comarch ERP Egeria to obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji oraz zwiększenie ergonomii pracy przy zachowaniu transparentności działań. Nasz system zapewnia rozwiązania dopasowane do specyfiki danej branży. Na potrzeby administracji publicznej przygotowaliśmy dedykowane moduły.

Comarch EZD

Comarch EZD

Nasz nowoczesny system wspomagający zarządzanie obiegiem dokumentów podnosi efektywność organizacji pracy, ułatwia dostęp do informacji i dokumentów przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz najwyższymi standardami. Comarch EZD to zwiększenie wydajności pracy, pełna kontrola praw dostępu do dokumentów, standaryzacja oraz przejrzystość procesów biznesowych.

Comarch Portal

Comarch Portal

Zintegrowana platforma usług publicznych on-line z modułami pozwalającymi realizować zadania jednostek samorządu administracji publicznej. Intuicyjne narzędzia umożliwiają samodzielne zarządzanie aplikacją, publikowanie treści BIP zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Funkcjonalny CMS ułatwia zarządzanie stronami, a wewnętrzna sieć Intranet to sprawna i efektywna komunikacja.

Comarch GIS

Comarch GIS

Łatwy dostęp do aktualnych informacji i danych przestrzennych zapewnia wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwój przedsiębiorczości. Nasze narzędzie pozwala na bezpieczne gromadzenie danych przestrzennych i wykorzystanie ich potencjału np. przy wsparciu promocji regionu wśród potencjalnych inwestorów.

Comarch e-Investor

Comarch e-Investor

Rozwiązanie dedykowane obsłudze różnych typów inwestorów: osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządowych wspieranych przez System Informacji o Terenie. System SIT dotyczy geodezji i gospodarki gruntami, którego integralną częścią jest elektroniczna ewidencja gruntów, lokali oraz plan sieci uzbrojenia terenu.

Comarch Education

Comarch Education

Comarch Education to rozwiązanie informatyczne wspierające proces nauczania oraz wykorzystujące Internet jako medium komunikacji. System ten jest częścią oferty Comarch skierowanej dla jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu uruchomienie go łącznie z innymi produktami Comarch pozwala osiągnąć cele stawiane polskiej administracji w zakresie wykorzystania technologii informatycznych.

Comarch e-Zamówienia

Comarch e-Zamówienia

System Comarch e-Zamówienia pozwala na realizację i pełną obsługę procesu zamówień publicznych. System wspiera użytkownika od momentu planowania zamówienia publicznego, przez jego ogłoszenie, złożenie i ocenę ofert oraz rozstrzygnięcie, aż po publikację rejestru umów i zobowiązań.

Case study Administracja Publiczna

Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Ministerstwie Skarbu Państwa

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego - stworzenie dedykowanych dla MSP podsystemów oraz integracja z gotowym systemem Comarch ERP Egeria.

Dowiedz się więcej
Case study SINDBAD

Wdrożenie w Ministerstwie Finansów

Wdrożenie platformy do analizy wpływów budżetowych RP - system do zbierania i przygotowania danych do analiz finansowych z całego resortu.

Dowiedz się więcej
Case study CELINA

Wdrożenie w Izbie Celnej w Krakowie

Obsługa zintegrowanego systemu celno-podatkowego ICDTS (głównym elementem jest moduł deklaracji celnych CELINA).

Dowiedz się więcej
Case study ZEFIR

Wdrożenie w Izbie Celnej w Krakowie

Dostawa klastera serwerów IBM xSeries 455 oraz macierzy IBM TotalStorage, składającą się z dwóch nodów DS4500.

Dowiedz się więcej
Case study ePUAP

Wdrożenie ePUAP

Wdrożenie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Państwowej dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dowiedz się więcej
Case study

Instytut Techniczno-Przyrodniczy

Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych w Instytucie Techniczno - Przyrodniczym.

Dowiedz się więcej
Case study

ZUS

System Kierowania Ruchem Klientów w jednostkach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dowiedz się więcej
Case study

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Wdrożenie systemu teleinformatycznego „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Dowiedz się więcej
Case study

Komenda Główna Policji

Rozwiązania Comarch w Komendzie Głównej Policji

Dowiedz się więcej
Case study Comarch Portal

Gmina Zabrze

Wdrożenie portalu internetowego PokladyKultury.pl systemu e-informacji kulturalnej gminy Zabrze

Dowiedz się więcej
Case study Comarch Workflow

Gmina Wrocław

Dostawa, wdrożenie i serwis Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – Comarch Workflow.

Dowiedz się więcej