Szybki kontakt

System elektronicznego obiegu dokumentów

Comarch Workflow

Prezentowany system elektronicznego obiegu dokumentów Comarch Workflow wspiera pracę instytucji m.in. w zakresie efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów. Każdy proces decyzyjny może zostać zamodelowany w łatwy i zrozumiały sposób. Wbudowany system uprawnień umożliwia pracownikom wgląd tylko w dokumenty i decyzje należące do ich zakresu pracy. Osoby koordynujące pracę działu, mają do dyspozycji narzędzie pozwalające na równomierny podział zadań między pracowników, podjęcie istotnych decyzji czy przekazanie sprawy do innego działu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii gwarantuje skalowalność systemu i wsparcie techniczne przez wiele lat. System może wspomóc także wdrażanie systemów zarządzania jakością. Równocześnie system może służyć jako repozytorium tzw. zapisów jakościowych.

Modułowa budowa systemu zapewnia możliwość elastycznego dostosowywania rozwiązania do wymagań klienta. Podstawowe moduły Comarch Workflow, to:

  • Kancelaria oraz Sekretariaty - w których rejestrowana i dekretowana jest cała korespondencja,
  • Sprawy i Zadania – zarządzanie sprawami i przepływem pracy,
  • Kartoteki i Rejestry – zarządzanie rejestrami i kartotekami tworzonymi w systemie, np.: kartoteką pracowników, rejestrem uchwał, delegacji, centralnym rejestrem skarg i wniosków w urzędzie,
  • Administracja – zarządzanie i kontrola systemu, w szczególności zarządzanie uprawnieniami użytkowników i dostępem do  dokumentów,
  • Raporty – moduł odpowiedzialny za tworzenia dowolnych raportów na podstawie danych gromadzonych w  systemie,
  • Archiwum – rejestr dokumentów archiwalnych, umożliwia tworzenie paczek akt przesyłanych do Archiwum Państwowego.

Modułowa architektura pozwala elastycznie zarządzać dostępem do poszczególnych elementów systemu.

Drukuj stronę