Comarch BI dla Administracji Publicznej

Comarch BI jest rozwiązaniem typu Business Intelligence stworzonym na potrzeby Samorządów. Stanowi innowacyjne połączenie narzędzia raportującego i analitycznego w przystępnej, dobrze znanej formie standardowej aplikacji biurowej. Wygląd zbliżony do popularnych pakietów biurowych zapewnia wysoką intuicyjność zarówno w trakcie tworzenia nowych raportów jaki prowadzenia prac analityczno-raportujących.

Comarch BI

Prezentacja danych

Użytkownik nie mający do tej pory do czynienia z technologiami bazodanowymi, dzięki Comarch BI z łatwością dokona zaawansowanej analizy danych, przedstawiając na bieżąco jej wyniki w postaci profesjonalnego raportu. Comarch BI łączy w sobie funkcjonalność zaawansowanego edytora tekstu z możliwością analizy danych biznesowych wprost na edytowanym dokumencie. Jest także wydajnym narzędziem do generowania tysięcy raportów na podstawie przygotowanego wcześniej szablonu. 

Kokpit użytkownika jest doskonałym elementem Comarch BI pozwalającym tworzyć swoje indywidualne pulpity pracy, na których mogą zamieszczać zarówno raporty jak i inne ciekawe elementy systemu Business Intelligence. Kokpity to również zbiór najważniejszych informacji, pozwalających szybko i prawidłowo ocenić stan danej Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Korzyści

 

  • większa efektywność zarządzania dzięki wykorzystaniu analiz i raportowania w małych i średnich firmach i zespołach,
  • zredukowane koszty i czas przetwarzania dużych ilości danych i podejmowania decyzji,
  • zapewnienie pracownikom szybkiego dostępu do automatycznie uaktualnianych informacji,
  • możliwość wzbogacenia innych aplikacji o funkcjonalność raportowania.

Efektywność BI