Comarch BI dla Oświaty i szkolnictwa wyższego

Studenci, kierunki, dyplomy, indeksy, budynki, aparatura, podania i wiele innych danych jest przetwarzanych przez systemy informatyczne uczelni. Dodatkowo wiele interesujących i użytecznych informacji znajduje się w sieci, w serwisach samorządowych, rządowych czy specjalistycznych.

Uczelnie zmagają się z ogromem danych z których chciałyby otrzymywać użyteczne informacje pozwalające im dokonywać właściwych wyborów i skutecznie planować działania. Aby móc analizować te dane w sposób wydajny i skuteczny niezbędna jest hurtownia danych.

Comarch BI

Cele i założenia systemu

Comarch BI (Business Intelligence) jest narzędziem, które pozwala pobierać dane z rozmaitych systemów dziedzinowych oraz z innych wskazanych źródeł, grupować je i przechowywać w formie metadanych. Dane te mogą być następnie przetwarzane i wizualizowane w formie raportów i analiz. Dzięki wykorzystaniu hurtowni danych – Comarch BI możliwa jest ocena nie tylko kondycji finansowej uczelni, danych dotyczących fluktuacji studentów czy rentowności poszczególnych kierunków. System pozwala na tworzenie wielowymiarowych analiz i prognoz wykorzystujących rozmaite źródła danych. 

Możliwości systemu

System pozwala na tworzenie wielowymiarowych analiz i prognoz wykorzystujących rozmaite źródła danych. Może on pozwolić między innymi na:

  • Ocenę i prognozę pozyskiwanych grantów i dotacji
  • Informacje na temat ilości, jakości i potencjału prac naukowych
  • Ocena satysfakcji studentów, pracowników naukowych, administracji
  • Prognozy dotyczące najbardziej zyskownych i/lub prestiżowych kierunków
  • Optymalizacja programów studiów
  • Ocenę sposobu zarządzania posiadanym majątkiem i aparaturą
  • Prognozy kosztów i przychodów związanych z inwestycjami
  • Wykrywanie nieprawidłowości
  • Integrację z systemami Comarch ERP Egeria, Comarch Portal, Comarch Workflow, Comarch PKI

 

Comarch BI