Comarch BI dla Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej

W przedsiębiorstwach użyteczności publicznej istotne decyzje podejmowane są na różnych szczeblach decyzyjności. W związku z tym, wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp do raportów analitycznych - zwłaszcza, że w swojej codziennej pracy korzystają z rozmaitych systemów dziedzinowych i często podjęcie decyzji na podstawie wyrywkowych danych z różnych systemów jest zbyt trudne lub zbyt czasochłonne. Przy olbrzymiej liczbie przetwarzanych danych, rosnącej złożoności obsługiwanych systemów i zwiększonych wymagań klientów – podejmowanie oceny po przeanalizowaniu „na wyczucie” jest już niewystarczające.

Comarch BI

Cele i założenia systemu

W Comarch BI gromadzone są dane pobierane z systemów bilingowych, bezpośrednio z odczytów, z systemu administracyjnego (finansowo – księgowego, personalnego), dane o awariach i remontach, zaległościach w płatnościach, z map gis, systemów miejskich lub gminnych, prognoz pogody i wielu, wielu innych. Pogrupowane i przygotowane do dalszej obróbki stanowią doskonałe źródło dla wszelkich wymaganych raportów.

W oparciu o przetworzone metadane budowane są raporty zgodne z procesami realizowanymi przez różne dane. System pozwala na budowanie raportów przekrojowych – zbierających dane globalne, oraz takich z ustaloną ziarnistością danych. Raporty można eksplorować (data mining) do dowolnego poziomu (aż do danych źródłowych), wizualizować ( w formie różnych wykresów i rysunków) oraz dystrybuować do zainteresowanych użytkowników.

Zastosowanie

System wspiera budowanie rozmaitych raportów i analiz:

  • koszty produkcji i dystrybucji,
  • koszty inwestycji i utrzymania sieci,
  • śledzenie nadużyć,
  • zaległości i windykacja,
  • charakterystyka odczytów (w czasie, błędnych) na trasę, rejon, rodzaj urządzenia, inkasenta, grupę odbiorców, itp.,
  • sprzedaż w układzie geograficznym, biznesowym, taryfowym, technicznym,
  • awaryjność urządzeń i sieci w układzie geograficznym, technicznym.

Comarch BI