Comarch Data Interchange

 

Comarch Data Interchange jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia interfejsów do plikowej wymiany danych z systemami zewnętrznymi np. brokerami usług ubezpieczeniowych. Istnieje potrzeba zapewnienienia cyklicznego przetwarzania danych bez udziału użytkowników oraz raportowania transakcji dla instytucji zewnętrznych np. rejestr transakcji podejrzanych przekazywanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Comarch Data Interchange

Wdrożenie

Wdrożenie wysoce konfigurowalnego produktu Comarch Data Interchange (CDI) umożliwiającego transfer danych pomiędzy różnymi systemami. Migracja danych może być przeprowadzona dzięki zdolności systemu do importu danych z baz lub plików, ich dowolnego przetwarzania w ramach konfigurowalnych zadań oraz eksportu w dowolnie okreslonym formacie do baz lub plików. System daje również możliwość definiowania oraz wykonywania raportów operujących na danych znajdujących się w Rejestrach transakcji CDI.

Komponenty systemu Comarch Data Interchange:

  • CDI Serwer - oprogramowanie pracujące w formie usługi na serwerze Windows korzystające z bazy danych Oracle, które odpowiada za automatyczne wykonywanie zdefiniowanych w systemie zadań według określonego harmonogramu
  • CDI Aplikacja - oprogramowanie umożliwiające przeglądanie, uzupełnianie, korygowanie danych zarejestrowanych w CDI w formie transakcji oraz konfigurowanie zadań oraz harmonogramów ich automatycznego wykonania dla części oprogramowania pracującego na serwerze

Korzyści

Korzyści biznesowe i operacyjne oferowanego rozwiązania Comarch Data Interchange:

  • zapewnienie efektywnej integracji systemu klienta z innymi systemami zewnętrznymi
  • optymalizacja procesu cyklicznego przetwarzania danych transakcyjnych poprzez zapewnienie automatycznego procesu ciągłego przetwarzania danych według określonego charmonogramu
  • wzrost dostępności istotnych danych transakcyjnych w ramach wspólnego systemu klasy ERP klienta
  • redukcja kosztów operacyjnych związanych z koniecznościa manualnego przetwarzania danych

Comarch Data Interchange