Comarch e-Investor

Comarch e-Investor to nowoczesny system dedykowany na potrzeby obsługi różnych inwestorów (począwszy od osób fizycznych, poprzez instytucje a na podmiotach godpodarczych kończąc) oraz jednostek samorządowych wspieranych przez System Informacji o Terenie. System SIT dotyczy geodezji i gospodarki gruntami, którego integralną częścią jest elektroniczna ewidencja gruntów, lokali oraz plan sieci uzbrojenia terenu.

Comarch e-Investor

Cele i założenia systemu

Comarch e-Investor jest ukierunkowany na inwestora. Daje jednak wsparcie dla jednostek samorządu przy realizacji działań administracyjnych związanych z realizacją inwestycji. System jest narzędziem uniwersalnym i może być wykorzystywany w wielu dziedzinach sfery inwestycyjnej, informacyjnej, badawczej, organizacyjnej, przestrzennej i transportowej.

 

Comarch e-Investor to zintegrowany, wielofunkcyjny system wspierający prace Centrów Obsługi Inwestora (COI). System składa się z:

 • Portalu Inwestora
 • Elektronicznego Obiegu Dokumentów
 • oraz funkcjonalności Podsystemu Informacji o Terenie pozwalającej na analizę informacji przestrzennej terenu lub obiektu inwestycyjnego

Comarch e-Investor

 • Wyszukiwarka inwestycji- zapewnia prezentację informacji o inwestycjach w przejrzystej i atrakcyjnej formie. Dostępne są następujące formy przedstawienia danych o terenie:
 • Mapa - prezentacje inwestycji w kontekście terenu na jakim się znajdują
 • Dane opisowe - szczegółowe dane o inwestycji takie jak: powierzchnia, uzbrojenie terenu, itp.
 • Galeria - zdjęcia przedstawiające widok na teren inwestycji
 • System CMS - umożliwia elastyczne definiowanie wyglądu oraz zawartości stron Portalu Inwestora zgodnie z wymaganiami danego urzędu.
 • Moduł raportujący - pozwala na tworzenie, edycję i publikację raportów.
 • Obsługa korespondencji i spraw - pozwala na kompleksową obsługę różnorodnych zapytań / spraw dotyczących inwestycji od momentu wpłynięcia zapytania do udzielenia odpowiedzi.
 • Prezentacja kompozycji mapowych - zapewnia wizualizacje map poprzez strony www, łatwość konfigurowania i tworzenia nowych map.
 • Analizy przestrzenne - prezentacja dynamicznych analiz przestrzennych poprzez przeglądarkę www.

Comarch e-Investor

Korzyści wynikające z wdrożenia Comarch e-Investor to przede wszystkim:

 • zwiększenie dostępności informacji o zagospodarowaniu przestrzennym zarówno dla potencjalnych inwestorów jak i dla pozostałych grup obywateli
 • ułatwienie planowania inwestycji przez inwestorów
 • zwiększenie dostępu do informacji przez urzędników i obywateli
 • skrócenie czasu realizacji spraw w urzędach
 • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów danych

Comarch e-Investor

Comarch GIS Platform Suite

Comarch GIS Platform Suite to innowacyjna platforma GIS mająca swe korzenie jeszcze w Comarch e-Investor. Bogate doświadczenie Comarch z zakresu przetwarzania informacji przestrzennej, pochodzące, często, z odległych tematycznie projektów, popchnęły firmę do stworzenia bardziej elastycznego narzędzia mającego zastosowanie, nie tylko w obsłudze inwestora, lecz także w wielu innych obszarach działalności administracji publicznej.

Dziś Comarch GIS Platform Suite to kompleksowa, wielofunkcyjna, w pełni konfigurowalna platforma klasy Enterprise pozwalająca w sposób optymalny wdrażać rozwiązania dla dużych klientów sektora publicznego, spełniające wymagania stawiane w dyrektywie INSPIRE.Comarch GIS Platform Suite stanowi tym samym dopełnienie oferty produktowej Comarch z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, dotychczas ukierunkowanej wyłącznie na działalność inwestycyjną (Comarch e-Investor) i turystyczną (Comarch e-Turysta), pomijające kwestie dyrektywy.

Podstawowe cechy Comarch GIS Platform Suite to:

 • zaawansowana prezentacja i edycja danych przestrzennych,
 • analizy przestrzenne danych posiadanych zasobów,
 • udostępnianie usług sieciowych zgodnie z dyrektywą INSPIRE,
 • przetwarzanie danych przestrzennych na potrzeby tworzenia zbiorów danych INSPIRE,
 • tworzenie, edycja i walidacja metadanych zgodnie ze standardami,
 • udostępnianie usług sieciowych w architekturze SOA,
 • szeroki wachlarz  gotowych interfejsów pozwalających się łączyć z różnymi źródłami danych.

Nie byłoby kompleksowego rozwiązania Comarch GIS Platform Suite gdyby nie szereg komponentów narzędziowych wspomagających, należą do nich m.in. elementy architektury SOA i zarządzania procesami, elementy zarządzania treścią i dokumentami, zintegrowany system zarządzania tożsamością.

Materiały do pobrania

Foldery

Comarch e-Investor

Charakterystyka systemu Comarch e-Investor