Comarch e-Zamówienia

System Comarch e-Zamówienia pozwala na realizację i pełną obsługę procesu zamówień publicznych. System wspiera użytkownika od momentu planowania zamówienia publicznego, przez jego ogłoszenie, złożenie i ocenę ofert oraz rozstrzygnięcie, aż po publikację rejestru umów i zobowiązań.

Comarch e-Zamówienia umożliwia procedowanie drogą elektroniczną zamówień publicznych w trybie Prawa Zamówień Publicznych oraz zamówień poniżej 30 000 EUR.

Potencjalni Wykonawcy, w momencie uruchomienia systemu, otrzymują możliwość skorzystania z platformy dzięki, której obsługiwana jest całość korespondencji z Zamawiającym, w tym również składanie ofert przetargowych.

Dodatkowo moduł newslettera i aplikacja mobilna umożliwiają stały nadzór nad toczącym się postępowaniem poprzez otrzymywanie wszelkiego rodzaju powiadomień na jego temat. Komunikaty przekazywane są Wykonawcom bez zbędnej zwłoki.

Dokumenty obsługiwane przez system

Moduły backend, które obsługiwane są przez pracowników instytucji pozwalają na przetwarzanie całości dokumentacji przetargowej w tym m.in.:

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Projekt umowy

Oferta lub oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zarządzenie o wyborze składu komisji przetargowej

Opinie biegłych

Pytanie wykonawcy

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania

Wezwanie do uzupełnienia

Do pobrania

Ulotka

Ulotka Comarch e-Zamówienia

System Comarch e-Zamówienia pozwala na realizację i pełną obsługę procesu zamówień publicznych. System wspiera użytkownika od momentu planowania zamówienia publicznego, przez jego ogłoszenie, złożenie i ocenę ofert oraz rozstrzygnięcie, aż po publikację rejestru umów i zobowiązań.

Pobierz ulotkę