Comarch Education

Oferta Comarch wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora publicznego w zakresie zarządzania oświatą. Comarch Education stanowi nowoczesne rozwiązanie informatyczne wspierające proces nauczania oraz wykorzystujące Internet jako medium komunikacji pomiędzy uczestnikami tego procesu.

System ten jest częścią oferty Comarch skierowanej dla jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu uruchomienie go łącznie z innymi produktami Comarch pozwala osiągnąć cele stawiane polskiej administracji w zakresie wykorzystania technologii informatycznych. Zintegrowany system Comarch Education stanowi kompletne rozwiązanie wspomagające zarządzanie jednostkami oświaty na wszystkich poziomach tj. wsparcia zarówno procesów dydaktycznych jak i administracyjnych.

Comarch Education

Moduły

System posiada budowę modułową oraz łatwość konfiguracji, dzięki czemu dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta staje się proste, szybkie i skuteczne. W celu dostosowania systemu do indywidualnych wymagań klienta, każde wdrożenie systemu traktowane jest jako projekt i jest realizowane zgodnie z uznaną na świecie metodyką realizacji projektów (PMBOK lub PRINCE2) i systemem zarządzania jakością ISO 9001:2001.

W skład produktu wchodzi pięć głównych modułów funkcjonalnych:

  • Portal edukacyjny - element systemu wspierający procesy dydaktyczno-wychowawcze oraz komunikacyjno-informacyjne oświaty.
  • Uczniowie - dedykowany moduł zapewniający wsparcie procesów zbierania danych o drodze edukacyjnej uczniów oraz obsługi uczniów.
  • Planowanie i analizy - moduł planowania organizacji (Arkusz Organizacyjny), finansów oraz hurtownia danych oświatowych bazująca na danych zbieranych przez poszczególne moduły systemu, która stanowi źródło oraz narzędzie do analiz i raportów.
  • Finanse, kadry i płace - zintegrowane oprogramowanie wspierające procesy administracyjne w zakresie księgowości, inwentarza, zatrudnienia oraz płac.
  • Obieg dokumentów - uzupełniający moduł systemu pozwalający zorganizować elektroniczne ścieżki przetwarzania dokumentów.

Poszczególne elementy systemu są ze sobą ściśle zintegrowane, ale potrafią również pracować samodzielnie. Pozwala to na stopniowe wdrażanie wybranych fragmentów produktu lub na wdrażanie całościowego rozwiązania. Wdrożenie kompleksowego rozwiązania wspomagającego zarządzanie oświatą niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Obniżeniu ulegają bezpośrednie koszty zarządzania jednostką oświatową, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz optymalizacji i usprawnieniu procesów zachodzących w tym obszarze.

Comarch Education