Comarch Education dla Edukacji

Nowoczesna oświata jest jednym ze składników mających wpływ na rozwoju gospodarczy kraju. Kompleksowe wsparcie procesów edukacyjnych i ułatwienie prowadzenia administracji jednostkom oświatowym to istotny element budowania innowacyjnego systemu edukacji.

Comarch Education to system informatyczny, który wspiera proces nauczania dzięki zastosowaniu rozwiązań on-line. Nasze kompleksowe rozwiązanie wspomaga zarządzanie jednostkami oświaty na wszystkich poziomach, zarówno w procesach dydaktycznych jaki i administracyjnych. Comarch Education znacząco obniża koszty zarządzania jednostką, podnosi jakość świadczonych usług i optymalizuje procesy edukacyjne. Zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji lub w procesach planowania i analiz, optymalizuje pracę organizacji.

System zbudowany jest z modułów, co gwarantuje jego elastyczność, dopasowanie do konkretnych wymagań oraz łatwość konfiguracji. Każdy z modułów może być zintegrowany z innymi lub działać niezależnie. Dzięki temu system można wdrażać etapami lub zaimplementować całość rozwiązania.

 

Moduły Comarch Education

Portal Edukacyjny

Procesy dydaktyczno-wychowawcze i komunikacyjno-informacyjne.

Uczniowie

Wsparcie obsługi i informacje o drodze edukacyjnej uczniów.

Planowanie i analizy

Planowanie organizacji, finansów, hurtownia danych oświatowych.

Finanse, kadry i płace

Wsparcie administracji w księgowości, zatrudnieniu, płac i środków trwałych.

Obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów do przetwarzania dokumentacji.