Utilities

Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej generują i przetwarzają góry dokumentów. Ze względu na oszczędności, wydajność i ekologię istotne jest, aby były to dokumenty elektroniczne.

Comarch EZD gwarantuje nie tylko oszczędność czasu i minimalizację ludzkich błędów przy przetwarzaniu dokumentów, ale również znaczną redukcję kosztów.

Utilities

Comarch EZD Ciepło jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowanym do realiów i potrzeb firm sektora ciepłowniczego.

Czytaj więcej

Workflow Ciepło

Cele i założenia systemu

Comarch EZD pozwala na obsługę dokumentów związanych z procesami realizowanymi przez system ERP (zamówienia, zapotrzebowania, reklamacje, wnioski przyłączeniowe) ale też na obsługę procesów będących często 'poza ERP' - takich jak zgłoszenia awarii, przetargi, marketing i reklama, obsługa ankiet dla kontrahentów czy spraw pracowniczych.

Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewniło skalowalność systemu oraz wsparcie techniczne przez wiele lat. Comarch Workflow może również wesprzeć wdrażanie systemów zarządzania jakością i służyć jako miejsce przechowywania tzw. zapisów jakościowych.

Źródła oszczędności

Źródeł oszczędności można szukać w kilku miejscach:

  • oszczędność kosztów podczas wysyłki dużej ilości pism (agregacja przesyłek);
  • elektroniczna obsługa wielu procesów (eBOK bez papierów!) - gwarantuje redukcję kosztów papieru, opłat pocztowych i czasu obsługi;
  • ograniczenie kosztów obsługi - dzięki zdefiniowanym procesom dokumenty nie giną, pracownicy mają przypisane zadania i widzą sprawy, które czekają na ich decyzję;
  • niższe koszty obsługi reklamacji - mniej reklamacji, lepsza organizacja działu remontowo - utrzymaniowego.

Comarch Workflow