Comarch Partner Care

Comarch Partner Care jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpiecznej platformy internetowej do szybkiego ofertowania usług finansowych przez sieć pośredników współpracujących z firmą leasingową. Comarch Partner Care umożliwia kompleksową obsługę działań biznesowych w procesie sprzedaży usług finansowych dla różnych podmiotów gospodarczych w oparciu o predefiniowane produkty finansowe opracowane przez firmę leasingową w ramach generatora produktów. Comarch Partner Care wspiera obsługę transkacji finansowej od momentu zarejestrowania kontrahenta, przez proces ofertowania opartego na wielowariantowej kalkulacji możliwych harmonogramów umów finansowania, automatyczną weryfikację zdolności kredytowej klienta aż do etapu podpisania wstępnej umowy finansowania, w tym przygotowanie koniecznych dokumentów niezbędnych do jej podpisania przez klienta.

 

Comarch Partner Care

Korzyści

Korzyści biznesowe i operacyjne oferowanego rozwiązania Comarch Partner Care:

  • optymalizacja sieci sprzedaży poprzez usprawnienie działań przedstawicieli handlowych, ich elastyczność i uniezależnienie od lokalizacji
  • redukcja kosztów operacyjnych poprzez usprawnienie procesu komunikacji i scentralizowanie rozproszonej informacji
  • przyspieszenie i uproszczenie procesu ofertowania
  • skrócenie czasu na wstępną analizę ryzyka kredytowego i ułatwienie zawierania transakcji uproszczonych
  • płynne dostosowanie się do potrzeb rynkowych poprzez możliwość elastycznego dostosowywania oferowanych usług finansowania w ramach generatora produktów
  • optymalizacja procesu zawierania i podpisywania umów dzięki elektronicznemu przetwarzaniu dokumentów

 

 

Comarch Partner Care