Comarch Portal dla Administracji Publicznej

comarch portal dla administracji publicznejPlatforma internetowa Comarch Portal to zestaw narzędzi zapewniających jednostkom administracji publicznej realizację obowiązków nałożonych przez polskie prawo m.in. w zakresie zapewnienia dostępu do informacji publicznej i ich publikacji. Intuicyjna i łatwa obsługa publikowanych w Internecie treści (informacje BIP, ważne wydarzenia, materiały promocyjne regionu/ miasta) poprawia jakość komunikacji pomiędzy obywatelem a urzędem oraz pogłębia współpracę i wymianę informacji  pomiędzy instytucjami regionalnymi. Usystematyzowany i wygodny dostęp do czytelnych informacji publicznych wpływa również na wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów i przedsiębiorców.

Comarch Portal obok modułu Biuletyn Informacji Publicznej oferuje także moduł Intranet, który pozwala na zebranie i uporządkowanie wiedzy niezbędnej w danej instytucji. System daje możliwość zgromadzenia w jednym miejscu niezbędnych informacji dotyczących aktualnie podejmowanych działań i spraw. Moduł pozwala na publikację komunikatów o szkoleniach i konferencjach oraz przydatnych informacji do pracy na danym stanowisku. Architektura systemu gwarantuje możliwość rozbudowy i modyfikacji oraz pozwala na samodzielne zarządzanie aplikacją.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Głównym celem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest zapewnienie jawności życia publicznego przez powszechny dostęp do informacji publicznej drogą elektroniczną. BIP to odpowiednio przygotowane i zabezpieczone strony www, na których zgodnie z wymaganiami ustawy publikowane są informacje publiczne. Nasze rozwiązanie spełnia także kryteria określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

BIP na platformie Comarch Portal jest zgodny z wymaganiami prawnymi m.in. dostęp do publikowanych informacji zapewniony jest 24-godziny na dobę, system zarządzania treścią CMS ułatwia szybką modyfikację, wprowadzanie zmian i dalszy rozwój. Strony BIP są również odpowiednio zabezpieczone przed ingerencją osób nieuprawnionych. Wszystkie dane opublikowane w BIP opatrzone są ponadto odpowiednią metryczką określającą podmiot i osobę udostępniającą.

 

Biuletyn Informacji Publicznej zaimplementowany na platformie Comarch Portal to także wymagane ustawowo elementy, takie jak m.in.:

 • nagłówek (wraz z logo i odnośnikiem do strony głównej BIP)
 • status prawny/forma prawna podmiotu
 • struktura organizacyjna danej jednostki/urzędu
 • przedmiot działalności i kompetencje poszczególnych organów oraz ich jednostek
 • organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje
 • struktura własnościowa podmiotów i majątek pozostający w dyspozycji podmiotu
 • akty prawne właściwe jednostce
 • zamówienia publiczne etc.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są również informacje dotyczące redakcji oraz danych kontaktowych. Dostępny jest także opis sposobu uzyskania informacji niepublikowanych na stronach BIP. W znalezieniu odpowiednich treści na stronie pomaga wyszukiwarka. Zaimplementowane mechanizmy CMS pozwalają na prowadzenie tzw. Dziennika Zmian, a dedykowane usługi sieciowe (webservice) umożliwiają publikację dokumentów bezpośrednio z systemu obiegu dokumentów oraz sprawdzanie stanu realizacji danej sprawy.

System daje możliwość integracji wielu biuletynów, co oznacza, że na platformie możliwe jest prowadzenie Biuletynów Informacji Publicznej dla wielu jednostek (np. w większej skali regionalnej - prowadzenie BIP-ów wielu gmin i powiatów, a w mniejszej – lokalnej np. urzędu miasta i jednostek organizacyjnych urzędu).

Moduł Biuletyn Informacji Publicznej jest narzędziem zintegrowanym z całym portalem i umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami serwisu z poziomu konsoli administracyjnej portalu. Ergonomiczny i funkcjonalny interfejs użytkownika umożliwia prostą i szybką nawigację w serwisie. Jeden, wspólny CMS dla całej platformy Comarch Portal zapewnia jednolitą strukturę i formę prezentacji danych dla biuletynów wszystkich jednostek publikujących informacje w Centralnym BIP. Nasze rozwiązanie umożliwia elastyczną konfigurację serwisu zgodnie ze specyfiką działalności danej jednostki/urzędu.

Serwisy Informacyjne

 

Serwisy Informacyjne oferowane w ramach naszego rozwiązania Comarch Portal to doskonałe narzędzie dla władz lokalnych i regionalnych do budowy platformy komunikacyjnej wspomagającej działalność różnych jednostek podległych urzędom ( np. oświatowych, pomocy społecznej). Zwiększenie dostępności do usystematyzowanych informacji i usług on-line pozwala zniwelować różnice pomiędzy regionami i zapobiega wykluczeniu cyfrowemu. Sprawna wymiana informacji pomiędzy instytucjami wpływa na wzrost efektywności pracy.

 

Moduły w Serwisach Informacyjnych:

 • Aktualności - informacje z aktualnymi wydarzeniami z całego regionu

 • Wizytówka - ciekawostki historyczne, przyrodnicze czy geograficzne o charakterze promocyjnym

 • Edukacja - prezentacja oferty edukacyjnej i placówek oświatowych z danego terenu

 • Kultura - wiadomości i wydarzenia kulturalne, informacje o instytucjach kultury

 • Praca - tablica ogłoszeń z ofertami pracy, informacje prawne

 • Turystyka - prezentacja atrakcji turystycznych, szlaków tematycznych oraz baza noclegowa

 • Zdrowie - informacje związane z medycyną pracy, prawami pacjenta oraz baza szpitali, ZOZ i aptek

 

System do zarządzania treścią CMS pozwala w prosty i bezpośredni sposób publikować treści w Serwisach Informacyjnych, niezależnie od lokalizacji. Nowoczesna grafika oraz przyjazny układ informacji wpływają na wygodę korzystania z Serwisów Informacyjnych i łatwe znalezienie informacji.

Serwisy Informacyjne to nie tylko działy tematyczne, ale również funkcjonalne narzędzia  pozwalające na pobieranie treści z zewnętrznych źródeł danych np. informacji pogodowych czy kursów walut. System umożliwia także automatyczną publikację informacji z użyciem kanału RSS oraz ATOM.

 

Funkcjonalności:

 • Wyszukiwarka - oparta na indeksowaniu zawartości serwisu, umożliwia przeszukiwanie: treści stron lub dokumentów dołączonych do stron w różnych formatach

 • Moderowane forum dyskusyjne - nadzorowane przez uprawnionego moderatora

 • Newsletter - przesyłanie do zapisanych odbiorców tematycznych wiadomości e-mail

 • Sondy - badanie opinii publicznej na dany temat

 • System komentarzy - publikacja komentarzy do treści serwisu po zatwierdzeniu przez moderatora

 • Galeria - dodawanie zdjęć, obrazków i plików multimedialnych

Intranet

 

Baza wiedzy w Intranecie pozwala zebrać w jednym miejscu i uporządkować wszystkie niezbędne informacje dotyczące bieżących spraw lub potrzebne do pracy na danym stanowisku. Wydzielenie w Comarch Portal sieci wewnętrznej - Intranetu, usprawnia pracę i komunikację pomiędzy pracownikami.
Nasze narzędzie pozwala na publikację informacji o aktualnościach, prowadzonych szkoleniach i konferencjach. W Intranecie można umieścić także formularze, druki oraz polecenia i zarządzenia wewnętrzne. Wirtualna tablica ogłoszeniowa w połączeniu z kalendarzem ułatwia organizowanie spotkań, zebrań oraz narad.

Moduł oferuje dostęp do dedykowanego serwisu z kompletem procedur, co znacząco przyspiesza prowadzenie spraw urzędowych. Intranet pozwala także na podział przestrzeni wirtualnej serwisu dla wielu, różnych grup roboczych lub przeznaczonej do różnych zastosowań.

 

Funkcjonalności dostępne dzięki sieci Intranet mogą wesprzeć pracę różnych działów:

 • Dział personalny - przejrzysty system urlopowy, informacje o nagrodach, wynagrodzeniach zasiłkach, system oceny okresowej, wzory dokumentów
 • Zarządzanie flotą samochodową - dane samochodów, informacje o terminach przeglądów, wzory dokumentów
 • Dział szkoleń - rejestracja udziału w szkoleniu, szkolenia e-learningowe
 • Dział PR - publikacja informacji i newsów, możliwość prowadzenia ankiet i sond
 • Komunikacja wewnątrz jednostki - prezentacja struktury organizacyjnej, danych teleadresowych, informacje o kompetencjach
 • Rezerwacja zasobów i kalendarze
 • FAQ - lista często zadawanych pytań