Comarch Portal dla Edukacji

comarch portal edukacja

Comarch Portal z funkcjonalnościami dedykowanymi specjalnie dla potrzeb jednostek edukacyjnych i uczelni wyższych to doskonałe narzędzie wsparcia pracy dziekanatów oraz ułatwienia komunikacji pomiędzy pracownikami, administracją i studentami. Portal uczelniany ułatwia publikację aktualnych informacji i newsów oraz zarządzanie treścią w Internecie. Comarch Portal to również narzędzie, które wspiera uczelnie wyższe w realizacji przepisów wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie publikowania informacji o prowadzonych badaniach. Kompleksowość i elastyczność naszego rozwiązania pozwala na integrację z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją - Comarch EZD.

Wdrożenie nowoczesnego systemy obiegu dokumentów wpływa pozytywnie na wydajność procesów, minimalizuje koszty oraz nakład pracy potrzebny do realizacji zadania. Skrócenie czasu przeznaczonego na obsługę sprawy podnosi jakość świadczonych usług i pomaga budować profesjonalny wizerunek. Elektroniczny obieg dokumentów wspiera procesy: rekrutacji, spraw socjalnych i akademików, stypendiów, terminów i wyników egzaminów, a także obsługę elektronicznego indeksu.

Funkcjonalności systemu

 

 

Pełna kontrola w zarządzaniu i publikacji treści

Comarch Portal zapewnia skuteczne wsparcie w procesie publikacji treści, galerii zdjęć i multimediów oraz w prowadzonych działaniach promocyjnych i wizerunkowych poszczególnych wydziałów, katedr czy zespołów badawczych.

 

 

Sprawna komunikacja i wymiana informacji

Nasz system zapewnia efektywną wymianę informacji pomiędzy studentami, pracownikami i administracją uczelni (maile, czaty, fora). Zawsze aktualne wiadomości, newsy czy powiadomienia publikowane w prosty sposób przy użyciu narzędzi CMS.

 


 

Elektroniczny obieg dokumentów

Elastyczność naszego rozwiązania zapewnia łatwą integrację z systemem obsługującym elektroniczny obieg dokumentów- Comarch EZD. Wdrożenie systemu pozwala obniżyć koszty i nakład pracy oraz przyspieszyć proces realizacji sprawy.

 

  

Wsparcie prowadzonych badań naukowych

Comarch Portal ułatwia zbieranie zleceń na badania naukowe oraz prowadzenie giełdy grantów, co znacząco podnosi efektywność działań. Portal może również służyć do komunikacji z biznesem i tworzenia ofert stypendialnych lub wsparcia przy tworzeniu nowych kierunków i specjalizacji.

  

Zwiększenie skuteczności działań promocyjnych

Łatwy dostęp do informacji i intuicyjne zarządzanie publikacją treści na stronach internetowych aktywizuje i wspiera rozwój kół naukowych oraz samorządów studenckich. Comarch Portal to również narzędzie do prowadzenia skutecznych i efektywnych działań marketingowych promujących ofertę i wizerunek uczelni.

  

 

Atrakcyjność oferty edukacyjnej

Dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez Comarch Portal, każda uczelnia może w prosty sposób podnieść atrakcyjność swojej oferty edukacyjnej wprowadzając możliwość korzystania z e-learningu oraz FAQ.