Platforma Comarch Smart City

Miasta na całym świecie coraz szerzej wykorzystują nowoczesne technologie wspierające budowę przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, turystów oraz rozwoju biznesu. Idea Smart City jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i wyzwania w różnych dziedzinach jak bezpieczeństwo, transport, zarządzanie i infrastruktura oraz ekologia. Platforma Comarch Smart City pozwala optymalnie wykorzystać istniejące zasoby oraz zaawansowane rozwiązania do rozwoju nowoczesnego, inteligentnego miasta. Wdrożenie naszej platformy to szereg ułatwień dla mieszkańców miasta. Dzięki aplikacjom mobilnym stworzonym w ramach Platformy Comarch Smart City znalezienie wolnego miejsca parkingowego, załatwienie sprawy urzędowej, zgłaszanie wszelkich usterek i problemów w przestrzeni miejskiej lub pomysłów do budżetu obywatelskiego może być teraz jeszcze prostsze.

Nasze kompleksowe rozwiązanie dostarcza również władzom i służbom miejskim zaawansowanych narzędzi do prowadzenia różnego rodzaju analiz (w tym analizy danych Big Data) dla lepszego planowania i koordynacji działań oraz optymalizacji procesów miejskich. Hurtownia Danych gromadzi dane z istniejących systemów i infrastruktury miejskiej, a także pozyskane od samych użytkowników. Pozwala to na integrację i wydajną analizę danych bez obciążania systemów źródłowych. Dane są dostępne nie tylko dla służb miejskich, ale również dla mieszkańców w ramach Open Data. Użytkownicy korzystając z dostępnych danych mogą tworzyć np. aplikacje mobilne ułatwiające życie w mieście.

Inteligentne miasto to przede wszystkim efektywne i wydajne zarządzanie całością procesów zachodzących w mieście. Dzięki Comarch Smart City Platform władze samorządowe mogą sprawnie kierować procesami na platformie i zautomatyzować wiele z nich, oszczędzając czas i środki. Urzędnicy miejscy i administratorzy platformy są w stanie zarządzać danymi, aplikacjami, użytkownikami, usługami, procesami biznesowymi oraz infrastrukturą. Silnik Smart City Engine, który stanowi centrum platformy, łączy ze sobą wszystkie jej elementy, istniejące systemy miejskie oraz infrastrukturę (w tym również Internet of Things). Takie rozwiązanie pozwala na efektywne przetwarzanie i analizę danych oraz dostosowanie procesów i usług platformy do aktualnej sytuacji. Również katalog świadczonych usług może być rozbudowywany w zależności od potrzeb, obejmując różne obszary życia i prowadzonej działalności. 

Nowoczesna technologia umożliwia zrównoważony rozwój miast, optymalizując zużycie zasobów naturalnych i podnosząc jakość życia mieszkańców. Strategia budowy i rozwoju nowoczesnego miasta skupia się na kilku podstawowych filarach: ludziach i kapitale społecznym, warunkach i jakości życia, środowisku, transporcie i teleinformatyce (ICT), gospodarce oraz zarządzaniu.

Filary Platformy Comarch Smart City

 

Inteligentne miasto rozwija potencjał jego mieszkańców. Zaawansowane narzędzia wspierają aktywność i inicjatywy społeczne, tworząc tym samym przestrzeń do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Nasza mobilna aplikacja zgłoszeniowa daje mieszkańcom możliwość zgłaszania bezpośrednio do odpowiednich jednostek, wszelkich problemów i usterek w infrastrukturze miejskiej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, również zgłaszanie pomysłów do budżetu obywatelskiego i konsultacje społeczne mogą być bardziej dostępne dla obywateli. Upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i ich łatwa dostępność przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu wielu grup społecznych.

W ramach Platformy Comarch Smart City oferujemy rozwiązanie Comarch e-Urząd, które ułatwia komunikację z pracownikami i załatwienie sprawy urzędowej online. Platforma pozwala na prostą integrację wielu rozwiązań, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców. System Comarch ERP Egeria dla edukacji ułatwia administracji zarządzanie placówką oświatową. Zawiera również wiele przydatnych dla studentów rozwiązań jak wirtualna uczelnia czy aktualne informacje.

Możliwość publikacji materiałów edukacyjnych online oraz narzędzia umożliwiające prowadzenie e-learningu to duże ułatwienie dla wielu osób np. seniorów i osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z nich w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Dla rodziców i opiekunów uczniów przygotowaliśmy e-Dziennik, który pozwala na bieżąco śledzić postępy w nauce.

 

Jednym z najważniejszych zadań jednostek administracji publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Nasze kompleksowe rozwiązanie Platforma Comarch Security daje możliwość skutecznego zarządzania incydentami bezpieczeństwa oraz automatycznej identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń. System zarządzania bezpieczeństwem fizycznym klasy PSIM jest innowacyjnym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo różnego rodzaju obiektów i chronionych obszarów. Integracja z dziedzinowymi systemami bezpieczeństwa pozwala na obsługę oraz zarządzanie bezpieczeństwem w jednym centralnym systemie. Najważniejsze funkcje systemu to m.in. gromadzenie danych (z kamer, czujników, urządzeń pomiarowych), analiza i badanie zależności między zdarzeniami, raporty i statystyki dotyczące stanu bezpieczeństwa oraz prezentacja wyników analiz pozwalająca na szybką interwencję. Platforma Comarch Security dostarcza również narzędzi do prowadzenia zaawansowanych analityk i skracania wideo. System pozwala na integrację i automatyczne zbieranie materiału z wielu źródeł wideo, przetwarzając obraz w czasie rzeczywistym. Obraz analizowany jest przez serwer, co umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury kamer. 

W ramach platformy oferujemy również szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu zdalnej opieki medycznej i telemedycyny. Korzyści dla pacjentów to skrócenie czasu pobytu w szpitalu i kontynuowanie leczenia w domu. To również większe poczucie bezpieczeństwa, dzięki prowadzeniu stałego monitoringu stanu zdrowia. Innowacyjne rozwiązania Comarch Healthcare znajdą zastosowania w wielu dziedzinach: zdalnej opiece kardiologicznej i położniczej, monitorowaniu stanu zdrowia seniorów, usługach opiekuńczych czy usługach zdalnej przychodni.

Nasza aplikacja na urządzenia mobilne ułatwiająca zaplanowanie ciekawej trasy zwiedzania miasta, wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej. To również źródło informacji dla turystów i mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, kalendarz imprez oraz możliwość dostosowania funkcjonalności aplikacji pod konkretne wydarzenie np. sportowe.

 

 

 

Zrównoważony rozwój nowoczesnych miast to przede wszystkim troska o ekologię i ograniczenie eksploatacji surowców naturalnych. Zastosowanie inteligentnych urządzeń i czujników do monitorowania zużycia energii w mieście, przynosi oszczędności i pozwala na bieżąco analizować stan środowiska naturalnego. Jednym z rozwiązań oferowanych w ramach Platformy Comarch Smart City jest inteligentne oświetlenie, które w pełni pozwala zautomatyzować proces zarządzania. System daje możliwość sterowania oświetleniem w zależności od pory dnia, roku i aktualnych potrzeb - bazując na czasie rzeczywistym. Intuicyjna obsługa, prosta integracja z istniejącą infrastrukturą i wzrost wydajności systemu zarządzania oświetleniem to tylko niektóre korzyści wdrożenia naszego rozwiązania.

Dzięki platformie można optymalizować procesy recyklingu i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami. Analiza danych uzyskanych z terenu umożliwia władzom miasta zaplanowanie efektywnego systemu odbioru odpadów. Aplikacja zgłoszeniowa dostępna dla mieszkańców daje możliwość informowania odpowiednich służb o nielegalnych wysypiskach śmieci lub dewastacji przyrody.

System inteligentnego parkowania - Comarch Smart Parking, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, pozwala na skrócenie czasu znalezienia wolnego miejsca parkingowego. Mniejszy ruch samochodów w centrach miast to również ograniczenie emisji spalin, które przyczyniają się do powstawania smogu.

 

Rozwój i wsparcie zrównoważonego transportu oraz komunikacji miejskiej poprawia jakość życia w mieście. Mieszkańcy i turyści tym chętniej korzystają z transportu publicznego, im bardziej jest on dostępny i zaplanowany. Aplikacje mobilne, które dają możliwość wyznaczenia trasy podróży, integracja z biletem miejskim i płatność online za przejazd to  istotne ułatwienia dla pasażerów. Inteligentne rozwiązania Platformy Comarch Smart City pozwalają również na optymalizację ruchu drogowego, dzięki wykorzystaniu sieci monitoringu i bezprzewodowego transferu danych.

Inteligentny system Comarch Smart Parking to rozwiązanie, które pomoże zmniejszyć natężenia ruchu w centrach miast, a tym samym ograniczyć emisję szkodliwych spalin. System ułatwia znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Krótszy czas spędzony na poszukiwaniu miejsca postoju to większa przepustowość ulic w mieście i zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu samochodowego na mieszkańców i środowisko. Intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne pomaga zlokalizować i nawiguje kierowcę do wybranego, wolnego miejsca parkingowego. Wdrożenie naszego systemu to również kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania i monitorowania parkingów. Zaawansowane analityki wideo pozwalają na identyfikację pojazdów (kamery LPR, etykiety RFID) oraz wpływają na bezpieczeństwo. System przygotowany jest również do zarządzania i podglądu aktualnego stanu infrastruktury parkingowej: kamer, detektorów, czytników RFID czy szlabanów.

 

 

Nowoczesne, przyjazne miasto tworzy idealne środowisko do rozwoju lokalnego biznesu i przyciąga nowe inwestycje. Wsparcie budowy inkubatorów przedsiębiorczości, start-upów czy narzędzia do promowania produktów i usług Partnerów na platformie to tylko niektóre możliwości jakie daje Platforma Comarch Smart City. Wykorzystanie innowacyjnej technologii beaconów- nadajników przesyłających sygnał bezpośrednio do aplikacji na telefonie, pozwala kierować spersonalizowane komunikaty, informacje o promocjach i aktualnych rabatach. Informacja dociera do użytkownika w czasie rzeczywistym, kiedy mija on urządzenie. Nasze rozwiązanie pozwala dotrzeć z idealnie dopasowanym komunikatem marketingowym w odpowiednim czasie i kontekście, co przekłada się na wzrost ruchu i zwiększenie sprzedaży oraz budowanie lojalności klientów.

W ramach platformy oferujemy również system wymiany usług elektronicznych, którego operatorem może być miasto. Dzięki takiemu rozwiązaniu partnerzy platformy mogą tworzyć ofertę z uwzględnieniem usług innych podmiotów. Partnerzy platformy: usługodawcy, instytucje kultury czy sklepy korzystając z Platformy Comarch Smart City mogą oferować i sprzedawać dopasowane do potrzeb swoich klientów produkty oraz usługi.

 

Inteligentne miasto umożliwia szeroki dostęp do e-usług, informacji publicznej oraz danych publikowanych w ramach idei Open Data. Władze samorządowe mają kontrolę i kierują procesami zachodzącymi na platformie. Dzięki nowoczesnej konsoli administracyjnej urzędnicy miejscy i administratorzy mogą zarządzać całością rozwiązania: użytkownikami, aplikacjami, danymi, usługami, procesami biznesowymi oraz infrastrukturą. Silnik Platformy Comarch Smart City łączy w sobie wszystkie elementy platformy i pozwala na efektywne przetwarzanie i analizę danych oraz dostosowanie procesów i usług platformy do aktualnej sytuacji. Nasze narzędzia analityczne dają możliwość lepszego planowania działań i interpretacji danych z różnych perspektyw. Hurtownia Danych gromadzi dane z istniejących systemów i infrastruktury miejskiej oraz pozyskane od samych użytkowników.

W ramach realizacji idei smart city stworzyliśmy platformę Comarch e-Urząd, która daje możliwość korzystania z usług administracji publicznej online. Nowoczesny system elektronicznego zarządzania dokumentacją przyspiesza obsługę spraw urzędowych i podnosi jakość świadczonych usług. Kompleksowe rozwiązanie usprawnia również codzienną pracę urzędników, pozwalając zminimalizować koszty i nakład pracy potrzebny do realizacji zadania.