Projekty Pod klucz

Główny cel jaki postawiono projektowanemu systemowi to zwiększenie efektywności administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych oraz realizacją innych zadań publicznych. Podstawowym zadaniem  - było poprawienie przejrzystości pracy administracji i zdolności do szybkiego dostosowania jej funkcjonowania do zmian prawa, a także większe otwarcie na potrzeby obywateli i biznesu.

Projekty pod klucz

Kompetencje

Dzięki implementacji „projektu pod klucz” klient otrzymuje rozwiązanie precyzyjnie dopasowane do swoich potrzeb, nie ograniczające go w dalszym rozwoju i spełniające stawiane wymagania. Comarch posiada wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu takich właśnie wymagających projektów często opartych o różne technologie i rozwiązania.

Mamy kompetencje w realizacji różnorodnych projektów m.in.:

  • SIMIK - Monitorowanie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
  • TREZOR - Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa oparty o Oracle EBS, oraz jego integracja z systemem NBP
  • Narodowy Bank Polski - Kompleksowe wspracie techniczne w zakresie oprogramowania Microsoft
  • Centrum Informacji o środowisku - Administracja systemem Ekoportal, serwisowanie, e-learning i backup