Rozwiązania Oracle

W celu zapewnienia właściwej obsługi największych firm, Comarch podjął współpracę z firmą Oracle w zakresie sprzedaży, wdrażania oraz serwisowania aplikacji i technologii wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Współpraca z Oracle

Współpraca z Oracle

W efekcie współpracy Comarch:

 • Uzyskał najwyższy status partnerski z Oracle od ponad 10 lat - Platinum Partner
 • Wdrożył i stosuje metodologię budowy oprogramowania Oracle CASE oraz wdrożeń AIM
 • Od ponad 10 lat wdraża i kastomizuje aplikacje oraz narzędzia technologiczne Oracle
 • Zakończył sukcesem kilkadziesiąt projektów przy wykorzystaniu aplikacji i technologii Oracle
 • Zbudował certyfikowany zespół wdrożeniowy dedykowany do wdrożeń Oracle, który liczy obecnie ponad 20 specjalistów w zakresie aplikacji i technologii Oracle
 • Prowadzi projekty przez doświadczonych kierowników projektów z certyfikacją PMI oraz Prince2
 • Regularnie podnosi swoje kompetencje poprzez cykliczne szkolenia oraz współpracę projektową ze specjalistami Oracle
 • Uzyskał kompetencje wdrożenia Oracle EBS po konkurencyjnych stawkach

W następstwie tej współpracy Klient otrzymuje zoptymalizowaną kosztowo ofertę na światowej klasy rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem, rozszerzoną o dodatkowe funkcjonalności z kompleksowej oferty Comarch.

Kompetencje Comarch

Comarch posiada kompetencje w następujących produktach:

Oracle E-Business Suite to najbardziej wszechstrony pakiet zintegrowanych globalnych aplikacji biznesowych który oferuje:

 • Najpełniejszą, zintegrowaną gamę produktów dla inteligentnej analizy danych
 • Najłatwiej przystosowalną platformę globalnej działalności
 • najbardziej zorientowaną na klientów strategię aplikacji


Najważniejsze moduły aplikacji to:

 • Finanse
 • Zarządzanie majątkiem i nieruchomościami
 • Remonty
 • Zarządzanie kadrami i płace
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka i sprzedaż
 • Zarządzanie projektami
 • Produkcja ciągła, dyskretna i projektowa


Oracle E-Business Suite
można wdrażać jako pełen zestaw lub stosować wybrane moduły. Niezależnie od typu wdrożenia aplikacje Oracle E-Business Suite ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji i usprawniają funkcjonowanie organizacji, redukując jednocześnie wydatki.

 • Dzięki pakietowi Oracle E-Business Suite procesy we wszystkich jednostkach firmy wykorzystują tę samą definicję klientów, dostawców, pracowników i produktów. Każda aplikacja w pakiecie wykorzystuje pełne dane biznesowe oraz integruje się płynnie z pozostałymi rozwiązaniami, co zapewnia wszechstronny, kompleksowy i dokładny obraz firmy.
 • Dane transakcyjne znajdują sie w tym samym miejscu co informacje systemów analitycznych; nie trzeba więc czekać, aż dane przejdą przez oddzielne aplikacje do gromadzenia i analizy informacji.
 • Wszystkie dane biznesowe można uszczegóławiać i uogólniać. Dzięki temu niepowtarzalnemu podejściu do aplikacji biznesowych, osoby odpowiedzialne za podejmowania najważniejszych decyzji mogą korzystać z pełniejszych informacji i reagować na bieżąco.
 • Oracle E-Business Suite zapewnia zintegrowany dostęp do informacji. Pozwala to na podejmowanie trafniejszych decyzji i stałe doskonalenie. Każdy element pakietu został opracowany w taki sposób, aby ograniczyć potrzebę działań integracyjnych i dokonywania rozległych modyfikacji.
 • Aplikacje Oracle oferują wiele opcji ograniczania kosztów. Wynikają one np. z niższych kosztów wdrażania, możliwości zarządzania tylko jedną instalacją, opcji wdrożenia w systemie Linux lub z outsourcingu.

Oracle Siebel Customer Relationship Management pozwala organizacjom na poprawienie relacji z klientami. Dzięki elastycznym rozwiązaniom Oracle Siebie CRM oferuje:

 • Wszechstronne możliwości CRM


Oracle Siebel CRM oferuje strategiczne możliwości sprzedaży, usług, obsługi zgłoszeń, marketingu, zarzadząnia zamówieniami klientów i kartotekami głownymi klientów.

 • Rozwiązania specjalnie dostosowane dla sektorów przemysłu


W zależności od rodzaju działaności system oferuje pełną kontrolę i ścisłe dostosowanie CRM do potrzeb biznesowych organizacji.

 • Inteligentną analizę klientów opartą na rolach i wstępnie wbudowaną integrację
 • Skoordynowane procesy biznesowe, zasady i wsparcie decyzyjne udostępnione przez Oracle Siebel CRM stanowi fundamentalną wartość systemu.


Podstawowe obszary biznesowe, które swoim zakresem obejmuje Oracle Siebel CRM to:

 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Contact center
 • Billing

W marcu 2007r. Oracle dokonało akwizycji firmy Hyperion. Hyperion to produkt o wieloletniej tradycji. Wielowymiarowy system analiz Essbase będący jego kluczowym elementem, posłużył do zbudowania specjalistycznych aplikacji w obszarach: Zarządzania Finansami, Zarządzania Efektywnością Organizacji, Business Intelligence oraz Budżetowania.

Taki pakiet aplikacji zwany Enterprise Performance Management - Aplikacje do zarządzania wydajnością - obsługuje szeroki zakres procesów zarządzania wydajnością strategiczną i finansową oraz umożliwiają osiągnięcie doskonałości w zakresie zarządzania. Ten wszechstronny i wiodący na rynku pakiet zapewnia opłacalny wzrost dzięki dostarczaniu przewidywalnych wyników, poprawieniu przejrzystości i zgodnosci z przepisami oraz zwiększeniu dotychczasowej działalności.

Pakiet aplikacji Oracle EPM Obejmuje:

 • Hyperion Planning
 • Hyperion Financial Management
 • Hyperion Performance Scorecard
 • Hyperion Strategic Finance
 • Hyperion Workforce Planning
 • Hyperion Capital Expense Planning

Oracle Business Intelligence zaprojektowano z myślą o sprostaniu wymaganiom stawianym rozwiązaniom do analizy danych biznesowych nowej generacji. Oracle BI stanowi kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia wglądu w wyniki analiz biznesowych jak największej grupie użytkowników oraz umożliwiający dowolnemu użytkownikowi z dowolnej jednostki organizacyjnej samodzielny dostęp do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego.

Oracle Business Intelligence Standard Edition One zawiera następujące elementy funkcjonalne:

 • BI Server - serwer zapytań i analiz, umożliwiający łączenie danych relacyjnych, nieusystematyzowanych ze źródeł OLAP oraz pobieranych z gotowych aplikacji
 • Answers - narzędzie do tworzenia zapytań i analiz, które operuje na logicznym modelu danych zebranych z wielu źródeł i w środowisku opartym wyłącznie na technikach internetowych
 • Dashboards (zawiera BriefingBooks) - interaktywne konsole internetowe (zwane także kokpitami informacyjnymi), umożliwiające użytkownikom podejmowanie dokładnych i trafnych decyzji, dzięki spersonalizowanym widokom danych
 • BI Publisher (Reporting & Publishing) - umożliwia generowanie raportów oraz publikowanie ich w wielu formatach dokumentów w wielu kanałach publikacji w odpowiednim formacie. Szablon raportu może być zdefiniowany poprzez wiele popularnych narzędzi: MS Word, Excel, Adobe Acrobat, a także za pomocą przeglądarki internetowej (edytora szablonów).