Referencje

BP

BP

„Dzięki regularnemu dostarczaniu przez Comarch Business Intelligence potrzebnych sprawozdań, mamy możliwość pełnego wglądu w sytuację firmy na cotygodniowych zebraniach menadżerów stacji. Pozwala nam to na łatwiejsze identyfikowanie i zapobieganie zjawiskom niepożądanym oraz na wykorzystywanie wszystkich nadarzających się okazji. Dzięki wdrożeniu platformy Comarch Business Intelligence, w realizacji zadania zarządzania siecią stacji paliwowych, możemy się skoncentrować na podejmowaniu właściwych decyzji." - BP Polska

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

"Dostawca wypełnił postawione przed nim zadania zgodnie z naszymi oczekiwaniami i postawionymi celami biznesowymi Banku Gospodarstwa Krajowego. (...) Spoglądając z perspektywy czasu zarówno na dostarczone rozwiązanie oraz realizację wdrożenia, możemy je zarekomendować z pełnym przekonaniem jako narzędzie analityczne, które sprawdziło się w naszym przedsiębiorstwie i efektywnie wspiera pracę analityków BGK" - Andrzej Ladko, Vice - president of the Management Board

Skagen Funds

Skagen Funds

„Było to ambitne przedsięwzięcie, a Comarch wywiązał się ze wszystkich postawionych przed nimi zadań. Projekt był profesionalnie zarządzany, bez czego nie można byłoby go skończyć na czas w ramach przewidzianego budżetu. Odnieśliśmy też duże korzyści z elastycznego podejścia Comarchu, jakiego wymagał ten projekt. Mówiąc krótko, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów i liczymy na dalszą współpracę w nadchodzących latach."- Jim Sumpter, CIMA® SKAGEN Funds

Agata Meble

Agata Meble

"Poszukiwaliśmy rozwiązania klasy Business Intelligence, które znacznie skróciłoby czasy generowania wykorzystywanych przez nas raportów, a także integrowało dotychczasowe źródła danych w jednym miejscu. Istotne było dla nas także, aby platforma zapewniała możliwość przyszłej jej rozbudowy o nowe obszary analityczne. Nadrzędnym założeniem realizowanego projektu było dostarczenie narzędzia wspomagającego zarządzanie firmą w oparciu o technologię hurtowni danych." Bogdan Hanzelka Dyrektor ds.Projektów Strategicznych

Stock Polska

Stock Polska

„Comarch postawione przed sobą zadania wypełnił zgodnie z naszymi oczekiwaniami i postawionymi celami biznesowymi. Widoczne było zaangażowanie zespołu wdrożeniowego w osiągnięcie wspólnego sukcesu. Jesteśmy zadowolenie ze współpracy z firmą Comarch, jako naszego wieloletniego partnera w zakresie rozwiązań analitycznych. Spoglądając z perspektywy czasu na zarówno sam produkt jak i przebieg wdrożenia możemy go z czystym sumieniem zarekomendować jako narzędzie analityczne, które sprawdziło się w naszym przedsiębiorstwie i efektywnie wspiera analityków Stock Polska"- Michał Wysmulski, Członek zarządu Stock Polska

Cersanit

Cersanit

"Platforma Comarch Business Intelligence pozwoliła nam na skoncentrowanie się na działalności podstawowej Grupy Cersanit, podejmowaniu właściwych decyzji, identyfikowaniu szans i zagrożeń, zamiast na sporządzaniu raportów. Comarch to solidny partner, posiadający wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego, udało się sprostać oczekiwaniom i osiągnąć postawione projektowi cele." - Marcin Falkiewicz IT Application Department Manager- Marcin Falkiewicz, IT Application Department Manager

Bank DnB Nord

Bank DnB Nord

"Uruchomienie bankowości internetowej przez NORD/LB Bank Polska miało strategiczne znaczenie i było kolejnym krokiem na drodze do zbudowania specjalistycznego Banku korporacyjnego dostarczającego polskim klientom nowoczesne rozwiązania produktowe i technologiczne, służące poprawie warunków prowadzenia biznesu oraz wzmacniające naszą pozycję konkurencyjną na rynku" - Zbigniew Karwowski Członek Zarządu

Tauron

Tauron

TAURON Polska Energia S.A. to polskie przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce "Aby powtórzyć taki wyczyn, trzeba zgromadzić w jednym miejscu: ambitnego klienta, skłonnego do wyzwań dostawcę oraz najlepszą technologię. Wiedzieliśmy, że architektura, którą zaproponujemy, będzie musiała wytrzymać próbę czasu, tj. będzie musiała być na tyle elastyczną, by nadawać się do wykorzystania w przyszłości także do innych celów." - Adam Borek, Główny Specjalista ds. Informatyki

Duda

Duda

Polski Koncern Mięsny Duda S.A. to grupa kapitałowa obejmująca 13 firm sektora rolno - spożywczego, w 2003 roku zajęła 7 miejsce w rankingu "Giełdowa Spółka Roku 2003". "Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia było usprawnienie procesów związanych z tworzeniem raportów giełdowych. Jednak przy okazji stworzyliśmy raporty dotyczące bieżącej działalności firmy, m.in. bilans i rachunek przepływów. Zarząd zyskał aktualne informacje o sytuacji w spółkach." - Tomasz Stefaniak, Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

PTPiREE

PTPiREE

"Zespół analityków i informatyków firmy Comarch wykazał się specjalistyczną wiedzą oraz dużym doświadczeniem w realizacji tego typu projektów. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego, udało się sprostać naszym oczekiwaniom i osiągnąć postawione projektowi cele. Projekt został zrealizowany w terminie oraz założonym budżecie. Rozwiązania informatyczne oraz doświadczenie firmy Comarch zasługują na pełne uznanie obecnych i przyszłych klientów" - WojciechTabiś Dyrektor Biura - Prokurent

Sony Polska

Sony Polska

Sony jest czołowym światowym producentem innowacyjnego sprzęt audio, wideo, telekomunikacyjnego i informatycznego przeznaczonego na rynek masowy i dla odbiorców profesjonalnych. Realizacja projektu hurtowni danych obejmowała analizę potrzeb informatycznych zarówno Sony jak i dealerów handlowych, opracowanie projektu technicznego i jego wykonanie. System gromadzi dane sprzedażowe z istniejących systemów Sony, jak i systemów transakcyjnych pochodzących ze sklepów, w celu prezentacji zawsze aktualnej sytuacji sprzedażowej.

Auchan Telecom

Auchan Telecom

Auchan Telecom to część grupy Auchan, będąca dostawcą usług telekomunikacyjnych w 12 krajach. Głównymi celami wdrożenia systemu klasy Business Intelligence było stworzenie platformy gromadzącej informację o sprzedaży oraz rejestracjach kart SIM oraz generowanie raportów sprzedażowych. Dzięki temu projektowi firma Auchan otrzymała możliwość przeprowadzania wiarygodnych analiz porównawczych oraz gromadzenia danych sprzedażowych w kontekście organizacji struktury przedsiębiorstwa.

Metlife Amplico

Metlife Amplico

Pierwsze na rynku polskich towarzystwo ubezpieczeń na życie z udziałem kapitału zagranicznego. Zarządza 9 miliardami zł aktywów, a co roku wskaźniki finansowe jednoznacznie wskazują na stabilny rozwój Towarzystwa. Projekt wdrożenia platformy analitycznej przyniósł firmie MetLife Amplico wzrost efektywności wykorzystania posiadanych informacji oraz usprawnienie pracy użytkowników systemu poprzez zapewnienie bezpośredniego i zrozumiałego dostępu do danych zgromadzonych w systemach źródłowych.

Südzucker

Südzucker

Südzucker Polska S.A. to spółką należąca do Grupy Südzucker, która jest największym producenta cukru w Europie. W chwili uruchomienia projektu, Südzucker Polska była grupą składającą się z 18 spółek cukrowych oraz jednej spółki handlowej. Podstawowym celem projektu była konsolidacja informacji księgowej i zarządczej z wielu baz danych do jednej wspólnej struktury informacyjnej oraz umożliwienie raportowania wszystkich spółek grupy kapitałowej poprzez wspólny plan kont oraz tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.