Zaawansowana analityka

O jeden krok przed rynkiem

Jednym z trendów ostatnich czasów jest zdobywanie wiedzy poprzez analizowanie ogromnych, gromadzonych przez lata zbiorów informacji – popularny termin Big Data. Umiejętność ich wykorzystania pozwala na dynamiczny rozwój z oczywistych powodów - pełniejsza wiedza to skuteczniejsze decyzje. 

Solidna eksploracja danych i umiejętności przewidywania szans lub zagrożeń z wielu różnych obszarów wpływają na dokładniejsze zaplanowanie budżetów i uniknięcie negatywnych zmian rynkowych. Analiza dostarcza informacji w zakresie zmian krótko i długookresowych na wielu poziomach działalności.

Data mining - odkrywaj wiedzę

Data Mining jest ważnym elementem zdobywania wiedzy, w szczególności odnalezienia grupy docelowej klientów, koszyków zakupowych, segmentacji klientów, przewidywania i przygotowania się do realizacji ich potrzeb czy nawet wykrywania nadużyć finansowych. 

Zastosowanie Data Mining pozwala na lepsze planowanie działań, analizowanie danych z różnych perspektyw – także z tych, które wcześniej były pomijane. Przykładowo, mogą to być dane demograficzne i behawioralne konsumentów, ich historia zakupowa, preferencje produktowe, reakcje na reklamę itp. Wiele funkcji daje możliwość oszacowania prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń.

 

Prognozowanie wyników

Big Data koncentruje się na naszych aktualnych działaniach. To, co wydarzy się w przyszłych okresach analizujemy dzięki predykcji. 

Analizy predykcyjne poprawiają zdolność do podejmowania dobrych decyzji na poziomie operacyjnym. Analizy predykcyjne to, między innymi, zestaw technik statystycznych umożliwiających wizualizację prawdopodobnych wyników przy wykorzystaniu narzędzi raportujących. Pozyskane informacje wspomagają menadżerów w podejmowaniu właściwych decyzji.

W zależności od rodzaju i złożoności modelowanych danych, stosuje się odpowiednio dobrane modele estymacji. Metodyka wypracowana przez Comarch zawiera w sobie gotowy do użycia know-how na temat sposobów i możliwości przygotowania prognoz sprzedażowych, kosztowych, zasobów magazynowych, itp.

 

Data Scientist – ekspert czerpania wiedzy z danych

Tworzenie zaawansowanych modeli analitycznych możliwe jest poprzez zagregowanie bardzo dużych zbiorów danych. Odpowiedzialne są za to osoby o profilu zawodowym data scientist. Poziom ekspercki wymagany jest m.in. dlatego, że zazwyczaj dane pochodzą z wielu źródeł, przykładowo z mediów społecznościowych i są one nieustrukturyzowane. W dużym uproszczeniu data scientist przygotowują dane do dalszych wielopoziomowych analiz.

Możliwości

Stosowanie zaawansowanych analiz dużych zbiorów danych pozwala na m.in.:

  • Przeprowadzanie analiz koszykowych klientów
  • Segmentację klientów,
  • Wykonanie analiz:

               predykcyjnych, np. w obszarze sprzedaży,
               odejść klientów – analizy churn,
               danych płynących z beacon’ów,

  • Zindywidualizowanie ofert wysyłanych do konkretnych klientów dzięki silnikowi rekomendacyjnemu.

Zaawansowane narzędzia analityczne z samouczącymi się mechanizmami pozwalają na znacznie szybsze odkrywanie trendów w analizowanych danych oraz prognozowanie wyników.

 

Model usługowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy nie tylko kompleksowe rozwiązanie zaimplementowane bezpośrednio u odbiorcy, ale także model usługowy advanced analytics.

W zależności od potrzeby biznesowej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z wiedzy naszych ekspertów z obszaru data science, którzy znajdą rozwiązania na konkretne potrzeby analityczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.