Rozwiązania w chmurze

Chmura Business Intelligence

Cloud Computing, czyli rozwiązania w chmurze stają się co raz bardziej popularnym sposobem świadczeń usług IT. Niezwykłą zaletą tego typu rozwiązań jest odejście od oferowania serwerów, licencji czy aplikacji na rzecz kompletnej usługi.

Chmura BI to nic innego jak aplikacje i dane przechowywane na zewnętrznych serwerach, do których możemy mieć dostęp z każdego urządzenia z dostępem do Internetu. Serwery w chmurze to bardzo często ogromnej mocy maszyny obliczeniowe, których moc możemy w pełni wykorzystać.

Kilka faktów

Oszczędność i wygoda

Chmura to rozwiązanie zdecydowanie bardziej komfortowe i tańsze w zastosowaniu niż tradycyjne inwestowanie w hardware i software. 

W 2012 roku ponad 64% firm z rynku Małych i Średnich Przedsiębiorstw skorzystało z rozwiązań w modelu usługowym. Wśród dużych przedsiębiorstw odsetek ten wynosił 52%.

Dynamiczny rozwój

Ogromną zaletą jest wysoka skalowalność przy niskich kosztach utrzymania w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, dlatego też projekty zrealizowane w chmurze zwracają się w krótszym czasie.

Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu usług w chmurze w Polsce do roku 2015 wynosi 33% i jest zdecydowanie wyższa od średniej dla całego rynku IT wynoszącej 5%.

Pełna gwarancja bezpieczeństwa

Głównym założeniem rozwiązań w chmurze jest wykorzystywanie profesjonalnych serwerowni, pełnego zabezpieczenia i ich modernizacji, bez kosztów po stronie klienta. Między innymi z tych powodów, blisko 75% polskich przedsiębiorców przyznaje, że wdraża rozwiązania w chmurze, albo bacznie przygląda się rozwiązaniom dostępnym na rynku.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.