Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych finansowych:

  • generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa
  • tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych
  • zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres
  • posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

JPK_VAT  to ewidencja sprzedaży i zakupu VAT. Czyli dla każdej faktury numer dokumentu, nazwa kontrahenta oraz wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne kategorie podatkowe. Składany co miesiąc przez wszystkie strony obrotu gospodarczego pozwoli na szybkie przeprowadzenie kontroli krzyżowych oraz wykrycie niezgodności między rejestrami VAT a deklaracją VAT-7. Dostępna we wszystkich systemach.

JPK_FA, czyli ewidencja faktur sprzedaży, jest właściwie rozszerzeniem JPK_VAT. Plik składany jest na żądanie i stanowi pełne odzwierciedlenie faktur VAT w danym okresie. Zawiera zatem pozycje towarowe każdej faktury oraz szereg informacji o samej transakcji. Przykładowo dla faktury korygującej przedstawiana jest przyczyna korekty, a dla sprzedaży towarów zwolnionych z podatku VAT – przyczyna zwolnienia. Dostępna we wszystkich systemach.

JPK_MAG to ewidencja magazynowa. Obrazuje ruchy na magazynie, czyli wartość przyjęć i wydań, w rozbiciu na poszczególne transakcje oraz pozycje magazynowe. Jeśli z tym ruchem była powiązana faktura VAT, to jej numer również znajdziemy w tej strukturze. Dostępna w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum.

JPK_KR obrazuje zapisy na księgach rachunkowych. Skoro już wiemy, że taka transakcja została zawarta, to możemy sprawdzić, czy została ona poprawnie ujęta w księgach rachunkowych. Kontroler może zatem oprócz sprawdzania VAT skontrolować również podatek dochodowy. Dostępna w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum.

JPK_WB to w zasadzie nasz wyciąg bankowy. Wszystkie transakcje na rachunku bankowym – nazwa kontrahenta, wartość i tytuł przelewu. Dostępna w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum.

JPK_PKPiR dotyczy mniejszych podatników, którzy korzystają z podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dostępna w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XT

JPK_EWP to ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem. Dostępna w Comarch ERP Optima.

Ponadto, we wszystkich systemach Comarch ERP znajduje się walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanych struktur JPK!