JPK_Paragony

Ministerstwo Rozwoju ma w planach zachęcać podatników do wymiany kas rejestrujących na e-kasy. Firmy, które tego nie zrobią, będą musiały składać dodatkowy plik JPK dla paragonów.

Projekt zakłada, że forma dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę w postaci elektronicznej, będzie musiała odpowiadać strukturze logicznej JPK, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej. Można to traktować, jako oficjalną zapowiedź wprowadzenia pliku JPK dla paragonów fiskalnych.

Nie są jednak jeszcze znane szczegóły dotyczące zakresu raportowanych danych.

Rozporządzenie definiuje elementy paragonów fiskalnych emitowanych przez kasę w tym podpis cyfrowy paragonu przy użyciu klucza prywatnego kasy, a także reguluje sposób przekazywania przez producenta kas kluczy publicznych do repozytorium.

 

Planowane wejście w życie: 01.01.2018 r.

Akt prawny: projekt rozporządzenia z 17.08.2016 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288904/katalog/12373934#12373934

RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12288904/12373934/12373935/dokument239581.pdf