Nowa klasyfikacja Środków Trwałych

(PIT, CIT) – wchodzi w życie

Dotychczasowa klasyfikacja KŚT 2010 zostanie zastąpiona nową KŚT 2016.

 

Wejście w życie: nowa klasyfikacja weszła w życie od 1 stycznia 2017 roku, ale w sprawach związanych z ewidencją dla celów rachunkowości oraz podatku dochodowego wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1864/1

Projekt ustawy dostosowujący PIT, CIT do nowej klasyfikacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12300402/12445416/12445417/dokument310548.pdf