Zmiany w rozliczaniu straty w podatku dochodowym

(CIT)

Proponuje się wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia, w ramach rozliczenia podatku dochodowego, straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia straty (w ramach limitu 5 mln zł) pozwoli szybciej poprawić sytuację finansową przedsiębiorcy, który z różnych przyczyn poniósł stratę (np. z powodu dokonania dużych nakładów inwestycyjnych). Pozwoli na obniżenie podatku w znacznym wymiarze już w kolejnym roku podatkowym, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie.

Obecnie można rozliczyć stratę dopiero po dwóch latach i w częściach.

 

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 27.09.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303406/12460612/12460613/dokument310318.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460600#12460600