PFRON

Wnioski o dofinansowanie niepełnosprawnych

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Funkcjonalność programu Comarch ERP Optima umożliwi Ci naliczenie deklaracji składanej w celu uzyskania dofinansowania/refundacji do wynagrodzenia pracownika. Dzięki modułowi Płace i Kadry możesz przygotować deklarację Wn-D wraz z imiennymi załącznikami INF-D-P przekazywanej do 25-go dnia miesiąca po miesiącu, którego wniosek dotyczy. Deklarację można wyeksportować z programu i zaimportować do programu SODiR OffLine.