Sprawozdania GUS

Na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa zobligowane są do udostępniania sprawozdań finansowych informujących o występujących trendach w działalności przedsiębiorstwa, zmianach w zatrudnieniu, płacach. Dane ze sprawozdań wykorzystywane są przy obliczaniu wstępnych, rocznych szacunków PKB.


DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej. Dostępne w Comarch ERP XL
F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe. Dostępne w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL