Czy faktury korygujące w 2014 r. nadal należy podpisywać i wysyłać , czy wystarczy przesłać drogą mailową?

21-12-2013

Czy faktury korygujące w 2014 r. nadal należy podpisywać i wysyłać , czy wystarczy przesłać drogą mailową?

Odpowiedź:
W 2014 roku nie podpisywanie faktur korygujących i wysyłanie ich pocztą nie będzie obligatoryjne. Wystarczy, że podatnik będzie posiadał jakiekolwiek potwierdzenie, ze kontrahent otrzymał korektę. Można wysłać fakturę korygującą mejlem, ale należy zadbać, by kontrahent potwierdził otrzymanie mejla. Stanowisko to podziela Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr sygn. IBPP3/443-1022/10/PK z dnia 18 marca 2011 roku:
(...) Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zwierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej również w formie elektronicznej (e-mail), faksem lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Odpowiedzi udzieliło: Asesores sp. z o.o. ul. Wrocławska 31/5, 30-011 Kraków