Jak rozliczyć VAT w sprzedaży z grudnia 2013, gdy faktura zostanie wystawiona w styczniu 2014?

21-12-2013

Jak rozliczyć VAT w sprzedaży z grudnia 2013, gdy faktura zostanie wystawiona w styczniu 2014?

Odpowiedź:

W przypadku czynności wykonanych przed 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje na podstawie przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. Oznacza to, że dokonując sprzedaży w ostatnich siedmiu dniach grudnia można ją zafakturować w styczniu 2014 r., a podatek VAT rozliczyć w deklaracji za styczeń bądź pierwszy kwartał roku 2014.

Odpowiedzi udzieliłoBiuro Rachunkowe „Twoja Księgowa” Agnieszka Kazanowska, 20-246 Lublin, ul. Niepodległości 28/15