Akcyza

17.12.2013, Akcyza

Nowy wzór deklaracji AKC-WW obowiązujący od 1 listopada 2013

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym od 1 listopada 2013 obowiązuje nowy wzór deklaracji AKC-WW.

19.09.2013, Akcyza

Kwartalne rozliczenie deklaracji AKC-WW od 1 lipca 2013 r.

Na podstawie rozporządzenia MF z dnia 17 czerwca 2013 w sprawie wyrobów akcyzowych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy.

19.09.2013, Akcyza

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym na węgiel

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Rozporządzenie MF w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy wprowadzają istotne zmiany w konstrukcji opodatkowania wyrobów węglowych i mają pozwolić na uproszczenie obrotu tymi wyrobami, między innymi poprzez zniesienie części uciążliwych obowiązków dokumentacyjnych oraz wyłączenie z opodatkowania szeregu transakcji.

01.01.2012, Akcyza

Akcyza na węgiel i koks. Zmiany w przepisach od 2 stycznia 2012 roku

Od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.