Handel

01.09.2017, Handel

SENT – System rejestracji i monitorowania przewozu towarów

SENT – System rejestracji i monitorowania przewozu towarów

28.11.2016, Handel

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. wprowadzono Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r.

17.12.2013, Handel

Program do zarządzania firmą gotowy na zmiany VAT

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 wprowadzono zmiany w module Handel w systemie Comarch ERP Optima v.2014.1.1.

07.11.2013, Handel

Odwrotne obciążenie w VAT w handlu produktami wrażliwymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) od 1 października 2013 obowiązuje nowa lista towarów, w obrocie którymi należy stosować odwrotne obciążenie VAT (polegające na tym, że rozliczenie podatku VAT spoczywa na nabywcy, nie na sprzedawcy).

10.06.2013, Handel

Dokument Tax Free

Określenie wzorów znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.

10.06.2013, Handel

Zwrot do paragonu

Zmiany wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.