Zgodne oprogramowanie

Programy finansowo-księgowe zgodne z obowiązującymi przepisami:

  

Comarch ERP e-Sklep 7.7.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w najnowszej wersji jest dostosowanie Comarch ERP e-Sklep do nowych przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta wchodzącej w życie 25 grudnia 2014r. Wersja 7.7 to pierwszy etap dostosowania do nowych regulacji prawnych m.in. spełnienie obowiązków informacyjnych. Kolejne dostosowania już w wersji na początku grudnia. Dzięki temu Państwa sklepy będą w pełni przygotowane na nowe przepisy!