Moduły

Zarządzanie procesem

Moduł pozwala na konfigurację procesów dla każdego obszaru biznesowego. Intuicyjny edytor graficzny został zaprojektowany dla użytkowników biznesowych – korzystanie z niego nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu IT. Odbycie krótkiego szkolenia wystarcza do swobodnego używania tego narzędzia.

Graficzny edytor procesów obsługuje m.in:

 • przypisywanie zadań do użytkowników / ról procesowych
 • określanie limitów czasowych dla zadań i procesów użytkownika (maksymalny czas na wykonanie danego zadania)
 • generowanie informacji i ostrzeżeń dla użytkowników o przekroczeniu dopuszczalnego czasu dla danego zadania
 • rejestrowanie wszystkich czynności w procesie (kto, kiedy i co zmienił w procesie)
 • sprawdzanie poprawności definicji procesu

Zarządzanie formularzami

Jednym z kluczowych elementów systemu Comarch Loan Origination jest możliwość definiowania formularzy danych i zarządzania nimi. Moduł ten uzupełnia funkcjonalność zarządzania procesem, jako że formularze są wypełniane przez użytkowników końcowych na różnych etapach tego procesu. kredytowego.

Wybrane funkcjonalności obsługiwane przez moduł to:

 • definicja pytań i odpowiedzi (typy pól, kontekst)
 • określanie wartości domyślnych
 • zastosowanie interaktywnej pomocy do pól (wskazówki)
 • konfiguracja listy wymaganej dokumentacji kredytowej
 • zarządzanie układem graficznym

Zarządzanie wydrukami

Moduł obejmuje takie funkcje jak:

 • konfiguracja nowych i modyfikacja istniejących szablonów wydruków
 • testowanie (możliwość wypełnienia szablonu i weryfikacji wydruku bez uruchamiania procesu)
 • dodawanie reguł biznesowych (np. dodatkowe klauzule dla wybranych produktów, numeracja paragrafów w tekście)
 • generowanie wydruków w formacie PDF lub MS Word
 • ponowny wydruk dokumentacji z bieżących lub archiwalnych procesów

Repozytorium dokumentów

Moduł oferuje funkcje, dzięki którym integracja systemu Comarch Loan Origination z innymi systemami, wewnętrznymi lub zewnętrznymi, jest bardzo prosta. Obsługuje on konfigurację usług, które mogą być wywoływane z poszczególnych etapów procesu kredytowego. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem interfejsu graficznego i jest bardzo intuicyjna, co pozwala użytkownikom bez przygotowania technicznego wykonywać zadania zwykle przynależne programistom.

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a znajdziemy do nich dopasowane rozwiązanie!

Zarządzanie integracjami

Moduł oferuje funkcje, dzięki którym zarządzanie komunikacją systemu Comarch Loan Origination z innymi systemami, wewnętrznymi lub zewnętrznymi, jest bardzo proste. Za pomocą tego modułu konfiguruje się usługi, które mogą być wywoływane w poszczególnych etapach procesu kredytowego. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem interfejsu graficznego, dzięki czemu może być przeprowadzona przez użytkowników bez przygotowania technicznego.

Scoring / Rating

Głównym celem tych modułów jest wsparcie analityków bankowych w ocenie wniosków kredytowych oraz ryzyka kredytowego związanego z decyzją kredytową, a w szerszym zakresie – z całkowitą bazą dłużników. Wykorzystanie modułu scoringowego / ratingowego skutkuje ograniczeniem ryzyka kredytowego, a tym samym podnosi jakość całego portfela kredytowego.

Wszystkie obliczenia w obu modułach opierają się o zdefiniowane algorytmy oraz dane ilościowe i jakościowe dotyczące klientów pozyskane z systemu kredytowego i/lub innych systemów wewnętrznych i zewnętrznych. Dane te występują w różnych formatach (liczba, tekst, data, wartości logiczne).

Rejestr zabezpieczeń

Moduł ten odpowiada za zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi. W szczególności obejmuje on definicję zabezpieczeń, rejestrację zabezpieczeń w procesie kredytowym, w tym aktywów zabezpieczających zadłużenie, formy i wyceny prawnej, a także rejestrację zabezpieczeń w systemie transakcyjnym banku. Raz zarejestrowane w systemie zabezpieczenie może być wykorzystane w innych procesach tego samego wnioskodawcy.

Zarządzanie użytkownikami

Działanie modułu polega na zarządzaniu prawami dostępu użytkowników do systemu i obejmuje takie obszary jak:

 • konfiguracja konta
 • uwierzytelnianie i autoryzacja
 • zarządzanie polityką bezpieczeństwa
 • informowanie o naruszeniach zabezpieczeń
 • zarządzanie nieobecnościami

Front-end Comarch Loan Origination

Moduł ten obejmuje między innymi:

 • Inbox (skrzynki z zadaniami)
 • Szczegółową historię sprawy
 • Dostęp do dedykowanych interfejsów (lista dokumentów, baza wiedzy, itd.)
 • Wewnętrzny komunikator / powiadomienia
 • Panele menedżerskie

Moduł  jest dostosowywany do identyfikacji wizualnej banku jak również innych wymagań UX/UI.

Konfiguracja biznesowa

Ta część Comarch Loan Origination zawiera funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie zarówno całym systemem, jak i jego poszczególnymi elementami. Najważniejsze to:

 • Zarzadzanie parametrami systemu (słowniki, macierze)
 • Polityki produktowe (wersjonowanie produktów i zarządzanie cyklem życia produktu)
 • Reguły biznesowe (walidacje/ algorytmy)
 • Konfiguracja wielu wersji językowych

Głodny wiedzy?

Powiedz nam o swoich potrzebach, a my znajdziemy dla nich odpowiednie rozwiązanie!