Obszary

Front- office doradcy

 • Zarządzanie klientami i profilowanie
 • Aplikacja do planowania finansowego i analiz
 • Pełny proces doradczy
 • Uproszczony proces doradczy
 • Alerty i monitorowanie


Obszar konsoliduje cały majątek klienta i pozwala na dobór odpowiedniej strategii inwestycyjnej oraz portfela produktów dopasowanych do profilu ryzyka klienta, jego potrzeb i możliwości finansowych.
System do doradztwa inwestycyjnego pozwala na utworzenie profilu inwestycyjnego klienta - zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. MiFID), a także analizę sytuacji finansowej i aktywów klienta. Rozwiązanie przynosi korzyści doradcom i menedżerom, dając im wgląd w strukturę sprzedaży, grupy klientów i dystrybucję produktów we wszystkich jednostkach biznesowych.


front end doradcy

Raportowanie dla klienta, analizy efektywności i ryzyka 

 • Indywidualne szablony raportów
 • Analiza efektywności i ryzyka
 • Jakość  i kontrola danych
 • Raportowanie: okresowe i ad-hoc


Narzędzie skupia się na raportowaniu inwestycji klienta. Przedstawia dogłębną analizę portfela w zakresie wyników i ryzyka aktywów. Zdefiniowane przez użytkownika analizy zapewniają podgląd wartości na różnych poziomach agregacji - portfela, waluty, klas aktywów, sektorów i poszczególnych produktów.
Możliwe jest generowanie raportów okresowych i ad-hoc dla różnych grup klientów przy wykorzystaniu importu danych z systemów wewnętrznych lub trzecich, przy zachowaniu wymogów zarządzania jakością danych.
Usługa raportowania portfeli inwestycyjnych dla klientów może być również zlecona w całości firmie Comarch.

 

raportowanie

Potrzebujesz więcej informacji?

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie

Zarządzanie portfelem

 • System do zarządzania aktywami
 • Zarządzanie zleceniami
 • Kontrola limitów przed i potransakcyjna
 • Wycena i ewidencja portfela
 • Integracja z dostawcami danych rynkowych


Aplikacja do zarządzania portfelem automatyzuje procesy inwestycyjne, zarządzanie zleceniami i rozliczenia transakcji, jak również m.in. kontrolę limitów przed- i po-transakcyjną, oraz modelowanie i rebalansowanie portfela.
Ten obszar systemu do zarzadzania majątkiem dostarcza informacji na temat struktury i rentowności zarządzanych portfeli, oraz prognoz przepływów pieniężnych bazując na szerokiej integracji systemu z dostawcami danych rynkowych stosowanych również przy monitorowaniu i wycenie portfela. Wspiera także zgodność procesu inwestycyjnego i obowiązki raportowe ciążące na firmach inwestycyjnych a wynikające z przepisów prawa.

Wielokanałowy front- end klienta

 • Konsolidacja aktywów
 • Przegląd efektywności portfela
 • Cele inwestycyjne i symulacje
 • Aplikacja do planowania finansowego
 • System do doradztwa inwestycyjnego w kanale samoobsługowym
 • Dostęp do rynku w czasie rzeczywistym
 • Osobiste rekomendacje i trading
 • Komunikacja z doradcami i ekspertami


System oferuje dostęp do informacji rynkowych, aktywów finansowych oraz komunikacji pomiędzy klientem, bankiem i doradcą (poprzez spersonalizowane wiadomości email, chat lub video). Funkcje te dodatkowo wzbogaca spójny interfejs użytkownika na typowych urządzeniach wykorzystywanych przez klientów – komputerach PC, tabletach, smartfonach i urządzeniach typu smartwatch.
Front-end klienta jest połączeniem aplikacji do planowania finansowego wspierającej klientów w określaniu potrzeb inwestycyjnych z systemem do doradztwa inwestycyjnego automatyzującym samoobsługowe procesy doradcze (doradztwo produktowe oraz portfelowe - robo-advisory) dostosowanym do różnych segmentów klientów (detaliczny, zamożny, private banking) oraz silnikiem raportowym w którym klient może śledzić wartość portfela, definiować najważniejsze cele finansowe (oszczędności, emerytury, itp.) oraz monitorować prawdopodobieństwo ich realizacji.

 

wielokanałowy front end

Głodny wiedzy?

Powiedz nam o swoich potrzebach, a my znajdziemy dla nich odpowiednie rozwiązanie.