Comarch Debt Management w Allianz Bank

Allianz Bank jako bank detaliczny oferuje pełen zakres nowoczesnych produktów dla klientów indywidualnych. W obliczu kryzysu na rynkach finansowych, wiele instytucji zmaga się coraz częściej z problemem wzrostu liczby nieterminowo spłaconych zobowiązań, których odzyskanie stanowi zwykle długotrwały i skomplikowany proces. Dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu do zarządzania wierzytelnościami, Allianz Bank zapewnił sobie możliwość podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zapobieganie zwiększeniu opóźnień i utracie części możliwych do odzyskania wierzytelności, a także redukcji kosztów operacyjnych. Comarch Debt Management to sprawdzone rozwiązanie, które od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje w spółkach ubezpieczeniowych Grupy Allianz.

„System Comarch Debt Management wdrożony w Allianz Banku łączy w sobie doświadczenie Comarch zdobyte w zakresie informatycznego wsparcia procesów windykacji, wiedzę pracowników Allianz Banku oraz znajomość specyfiki Allianz Banku, z którym dostawca współpracuje już od kilku lat” – mówi Krzysztof Janicki, Członek Zarządu Allianz Banku.

W ramach projektu wdrożenia systemu do obsługi windykacji w Allianz Banku, Comarch dostarczył autorskie rozwiązanie wraz ze skonfigurowanym przebiegiem procesów biznesowych i parametryzacją systemu zgodnie z wymaganiami banku. Zaimplementowana została pełna funkcjonalność systemu Comarch Debt Management w oparciu o konfigurowalny workflow oraz rozbudowany silnik decyzyjny.

Po zintegrowaniu z pozostałymi systemami banku, rozwiązanie zapewnia kompleksową obsługę wielokanałowego kontaktu z klientem – od procesu upominawczego po postępowanie sądowo-komornicze.

Comarch Debt Management wspiera również organizację pracy, planowanie zadań windykatorów oraz automatyczne naliczanie odsetek i kosztów.

„Wdrożona aplikacja została zintegrowana m.in. z systemem transakcyjnym i hurtownią danych banku, systemem call-center, bramką sms, elektronicznym archiwum dokumentów oraz z zewnętrzną drukarnią. Comarch Debt Management charakteryzuje się dużą elastycznością, co umożliwia nasze mu klientowi samodzielną konfigurację i rozbudowę systemu” – komentuje Tomasz Krajewski, Project Manager, Comarch SA.

Comarch Debt Management wspiera etap postępowania sądowego (m.in. wystawianie BTE, generowanie dokumentów sądowych, kontrolowanie terminów zadań) i egzekucji komorniczej (m.in. obsługę zabezpieczeń oraz komunikację z komornikami), automatyzuje również procesy wymiany danych z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Jednym z wdrożonych komponentów rozwiązania jest moduł identyfikacji i rejestracji zdarzeń niedotrzymania zobowiązań umownych, zapewniający monitoring umowy i klienta w całym portfelu banku.

„Comarch to dobry i doświadczony partner zarówno w obszarze biznesowym, jak i w IT. W efekcie profesjonalnie przeprowadzonego wdrożenia systemu Comarch Debt Management otrzymaliśmy rozwiązanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami, skonfigurowane zgodnie z potrzebami biznesowymi i operacyjnymi banku. Wdrożony system z pewnością pozwoli nam podejmować efektywne, terminowe i skuteczne działania upominawczo-windykacyjne” – podkreśla Krzysztof Janicki, Członek Zarządu Allianz Banku.

Zarówno po stronie Allianz Banku, jak i Comarch istnieją plany wykorzystania dostarczonych w ramach wdrożenia systemu Comarch Debt Management
narzędzi do wsparcia innych obszarów powiązanych z windykacją, co potwierdza elastyczność i skalowalność rozwiązania.

Comarch Debt Management jest rozwiązaniem, które za pomocą dedykowanych narzędzi wspiera zarządzanie procesami windykacyjnymi. Rozwiązanie zapewnia pełną konfigurację procesów, a większość modyfikacji może być dokonywana przez administratora windykacji bez konieczności wsparcia ze strony Comarch.