Obszary

Zarządzanie siecią sprzedaży

Rozwiązanie oferuje kreator rejestracji danych sił sprzedaży oraz możliwość zaimportowania wszystkich danych dotyczących sieci sprzedaży. Umożliwia definiowanie zaawansowanego cyklu życia jednostek sieci sprzedaży. Widok 360⁰ jednostki sprzedaży agreguje w jednym miejscu wszystkie dane dotyczące jednostki, związanych z nią umów, umiejscowienia w strukturze, szkoleń i uprawnień. Aplikacja zapewnia możliwość budowy złożonej struktury sieci sprzedaży oraz definicji różnych typów relacji między jednostkami sieci sprzedaży, jak i definiowania różnych rodzajów umów z próbnym zestawem parametrów, celów sprzedażowych oraz autoryzacji produktowych. Umożliwia wymianę danych z regulatorami. 

zarzadzanie siecia sprzedazy

Naliczenia

Aplikacja umożliwia definiowanie zasad naliczania prowizji, premii, bonusów, punktów motywacyjnych i innych wartości na podstawie danych zgromadzonych w systemie i parametrów jednostek sieci sprzedaży i powiązanych umów. Posiada intuicyjny kreator tworzenia reguł oraz algorytmów. Pozwala także definiować zasady obliczania agregatów i wskaźników jako parametrów do naliczeń prowizyjnych oraz cele sprzedażowe na potrzeby naliczeń prowizji. Wspiera konfigurację oddzielnych sesji naliczeniowych dla wybranych jednostek struktury sieci sprzedaży i symulacji naliczeniowych oraz automatyczną korekty naliczeń prowizji. 

naliczenia

System do rozliczeń prowizyjnych

System wspiera konfigurację procesów rozrachunkowych i rozliczeniowych, a także generowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie zdefiniowanych szablonów. Umożliwia też definiowanie automatycznie obliczonych zaliczek i potrąceń oraz zgłaszanie reklamacji dotyczących rozliczeń. 

rozliczenia

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a znajdziemy do nich dopasowane rozwiązanie!

Raportowanie 

Dzięki narzędziu raportowemu aplikacja umożliwia zarówno definiowanie, jak i importowanie szablonów raportów. Mechanizm automatycznego i okresowego generowania raportów (powiadomienia email) oraz raporty ad-hoc zapewniają efektywny monitoring procesów prowizyjnych. Dodatkowo system oferuje dynamiczne tabele, wykresy oraz wskaźniki. 

raportowanie

Repozytorium danych sprzedażowych

Rozwiązanie umożliwia przeglądanie zgromadzonych danych o klientach, sprzedanych produktach, powiązanych transakcjach, itp. Szczegółowy widok produktu zawiera m.in. atrybuty, historię zdarzeń oraz listę osób obsługujących. Linki kontekstowe z widoku szczegółowego produktu prowadzą do powiązanych zdarzeń, jednostek sprzedaży i danych o prowizjach. Wpiera także masowe przenoszenie portfeli produktów.

repozytorium danych sprzedaży

Repozytorium dokumentów

System zapewnia możliwość przeglądania i rejestracji danych o dokumentach związanych z jednostkami sieci sprzedaży, jak również definiowanie kategorii, rodzajów i atrybutów dokumentów, które mogą być gromadzone. Pozwala na automatyczne generowanie dokumentów na podstawie skonfigurowanych szablonów oraz definiowanie pakietów dokumentów z predefiniowanego zbioru dokumentów. Wspiera także masowy wydruk pojedynczych dokumentów, jak i ich pakietów. 

rejestr dokumentów

Rejestr szkoleń

Rozwiązanie wspiera zarzadzanie szkoleniami w zakresie rejestracji szczegółowych danych o organizowanych szkoleniach, tworzenia grup szkoleniowych przez kreator lub import z pliku, jak również rejestracji danych na temat egzaminów, członków komisji egzaminacyjnej, uczestników i wyników egzaminów. Umożliwia generowanie dokumentów szkoleniowych dla poszczególnych uczestników na podstawie gotowych szablonów, a także generowanie przypomnień i raportów dotyczących szkoleń. 

rejestr szkolen

Portal sił sprzedaży

Zapewnia dostęp do danych osobowych i możliwość ich aktualizacji, jak również aktualny podgląd wartości wyników sprzedaży, naliczonych prowizji, punktów motywacyjnych i innych definiowalnych wskaźników sprzedaży. Zawiera raporty, wykresy i prezentacje graficzne wyników sprzedażowych i naliczonych wartości. Pozwala na generowanie dokumentów rozliczeniowych oraz składanie reklamacji dotyczących wynagrodzeń motywacyjnych. 

portal sił sprzedaży

Głodny wiedzy?

Powiedz nam o swoich potrzebach, a my znajdziemy dla nich odpowiednie rozwiązanie!