Obszary

Sprzedaż i doradztwo

Efektywne pozyskiwanie klientów oraz poszerzanie ich portfela produktów:

 • analiza potrzeb i wskazówki sprzedażowe

 • szybkie wyceny ubezpieczeń, łatwe przygotowanie ofert i wniosków

 • wystawianie polis

 • wsparcie przez system e-płatności

sprzedaz i doradztwo ciae

Obsługa polis

Liczne funkcje wspierające obsługę trwających polis i monitorowanie portfela dostosowane do indywidualnych procesów i modeli biznesowych firmy ubezpieczeniowej:

 • uniwersalna wyszukiwarka
 • widok polis w trybie 360 °
 • operacje posprzedażowe: zmiana, rozwiązanie, odnowienie polisy
 • przypomnienia o wygasających i niespłaconych polisach

obsluga polis ciae

Klienci i komunikacja

Wykaz potencjalnych i obecnych klientów z szybkim dostępem do danych i możliwością zarządzania nimi zapewniający sprawną obsługę klientów:

 • uniwersalna wyszukiwarka
 • widok klientów w trybie 360°
 • wnioski dotyczące zmiany danych osobowych i zgód na ich przetwarzanie
 • tagowanie klientów i prospektów
 • dokumenty i załączniki

klienci i komunikacja ciae

Szkody

Kluczowe funkcje związane z obsługą i monitowaniem szkód umożliwiające agentom bieżące informowanie i obsługę klientów:

 • rejestracja pierwszego zawiadomienia o stracie
 • monitorowanie stanu roszczenia
 • podgląd podstawowych danych dotyczących procesu obsługi szkody

szkody ciae

Planowanie pracy

Garść przydatnych funkcji do planowania pracy i zarządzania czasem:

 • wygodna skrzynka odbiorcza z zadaniami przypisanymi do użytkownika
 • możliwość modelowania obsługi zadań i procesów przy pomocy modułu BPM
 • planowanie zadań i przypomnień
 • rejestracja zadań przez kierownika zespołu
 • masowa rejestracja zadań zewnętrznych (np. masowych kampanii za pośrednictwem interfejsu API).

planowanie pracy ciae

Prowizje

Szybki podgląd i raporty z naliczonych prowizji i planów sprzedaży zasilane przez system prowizyjny, informujące agenta na bieżąco o wynikach:

 • prezentacja naliczonych prowizji
 • postęp planu sprzedaży agenta
 • podgląd i pobór dokumentów rozliczeniowych

prowizje ciae

Monitorowanie wydajności pracy

Zestaw predefiniowanych raportów dostosowanych do potrzeb agentów i zgodnych z indywidualnymi wytycznymi firmy ubezpieczeniowej np.:

 • liczba i wartość wystawionych wycen i ofert 
 • liczba i wartość wystawionych polis
 • składki przypisane dla danego okresu naliczeniowego

monitorowanie wydajnosci pracy ciae

Baza wiedzy

Moduł dla redaktorów portalu (uprawnionych pracowników firm ubezpieczeniowych) oraz agentów uzyskujących dostęp do publikowanych materiałów. Oparty na popularnym systemie CMS, dzięki czemu umożliwia zarządzanie bazą wiedzy po stronie klienta. Pozwala na:

 • przeglądanie i wyszukiwanie materiałów 
 • publikowanie wiedzy (np. aktualności, artykułów, dokumentów, OWU)
 • zarządzanie strukturą prezentowanych informacji.

baza wiedzy ciae

Głodny wiedzy?

Powiedz nam o swoich potrzebach, a my znajdziemy dla nich odpowiednie rozwiązanie!