Customer Analytics

 

 

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania, oceny i aktualizacji modeli analitycznych Customer Insight.

 

 

Na każdym etapie projektu analitycznego współpracujemy z naszymi klientami i dzielimy się wiedzą w zakresie wyników, metod interpretacji i rozwiązań. Nasza kompetencje  w zakresie projektów analitycznych obejmuje zbieranie danych, czyszczenie danych, audyt, poprawę i utrzymanie jakości danych i ich analizę.

Specjalizujemy się w: rozpoznawaniu i rozumieniu potrzeb konsumenta, identyfikacji bodźców zakupowych, odkrywaniu mechanizmów odpowiedzialnych za kreowanie zaangażowania i lojalności klientów. Działamy w oparciu o różne metody i podejścia zaczerpnięte z wiedzy naukowej i doświadczenia pochodzącego z przeprowadzonych projektów. 

Modele analityczne Comarch

Usługi

Nasze analityczne wsparcie dotyczy kluczowych obszarów, w których decyzje biznesowe wymagają wiedzy. Kluczowe obszary naszej wiedzy są następujące:

 • budowa strategii segmentacji klientów
 • rozumienie decyzji i zachowania klienta
 • projektowanie modeli predykcyjnych, które opisują wzorce zakupowe
 • analiza koszykowa
 • modelowanie danych na potrzeby cross-selling
 • budowanie programów retencyjnych
 • projektowanie modeli odchodzenia klientów
 • budowanie modeli KPI klienta

Analiza danych programu lojalnościowego

 • analiza efektywności programu lojalnościowego
 • budowanie ukierunkowanych strategii promocyjnych dla określonych segmentów
 • wykrywanie nadużyć
 • analiza ścieżek redempcji
 • pomiar dopasowania  benefitów programu poprzez analizę wzorców zachowań uczestników

 

Zarządzanie kategoriami produktów

 • analiza lojalności klientów wobec marki
 • dostosowanie struktury kategorii produktu do segmentów klientów
 • ocena efektywności narzędzi merchandisingowych
 • analiza wpływu promocji na poziom sprzedaży 

Wsparcie sprzedaży

 • oceny udziałów marki w portfelu klienta
 • identyfikacja potencjału sprzedaży i nisz rynkowych
 • odkrywanie przyczyn przechodzenia do innych sieci / sklepów
 • identyfikacja klientów odchodzących i budowa planów utrzymania klientów wartościowych
 • analiza cenowej elastyczności popytu

 

Analiza efektywności promocji

 • analizy skuteczności promocji prowadzonych w przeszłości
 • analiza efektywności sprzedaży w okresach: przed i po promocji
 • marketingowe karty wyników -  rozwój i utrzymanie
 • projekty poprawy i utrzymania jakości danych
 • tworzenie i rozwój baz danych marketingowych
 • wzbogacenie danych i integracja
 • budowanie, analizowanie i raportowanie obrazu klienta 360 stopni
 • projektowanie kampanii marketingowych i pomiar ich skuteczności
 • automatyzacja marketingu
 • akcje kuponingowe
 • budowanie planów zakupowych dla zidentyfikowanych segmentów
 • programy zatrzymywania klientów
 • strategie aktywizacji utraconych klientów
 • budowa i moderowanie działań Rad Doradczych Klientów
 • definiowanie i wdrożenie wskaźnika Net Promoter Score
 • monitorowanie poziomu satysfakcji klientów
 • rozwój i utrzymanie paneli badawczych zorientowany na słuchanie głosu klienta
 • wykorzystanie technologii mobilnych i gamifikacji w działaniach relacyjnych 
 • identyfikacja ambasadorów, liderów opinii, ich przyjaciół i zwolenników
 • analiza tematyczna komentarzy, sugestie dotyczące produktów i usług
 • identyfikacja zagrożeń dla marek i reputacji
 • użycie analizy sentymentu do identyfikacji więzi emocjonalnych, które klienci mają do marek i produktów
 • techniki analizy semantycznej danych tekstowych
 • analizowanie recenzji i opinii na temat marek, produktów i usług
 • zawartość blogów i forów internetowych

Korzyści

Korzyści

Budowanie korzystnych relacji z klientami

 • zdobycie wiedzy o tym, jak zaangażować i utrzymać lojalnych klientów
 • systemowe podejście do budowania wartości i lojalności klientów
 • otrzymanie dokładnej wiedzy w zakresie decyzji klienta
 • optymalizacja wydajności programów lojalnościowych
 • dostosowanie oferty do potrzeb klienta marki
 • skupienie wysiłków marketingowych na określonych grupach klientów (najbardziej aktywne, najbardziej wartościowe, itp.)

 

Udoskonalanie strategii marketingowych

 • budowanie wartości klienta poprzez kształtowanie struktury zakupów
 • zmniejszenie ryzyka biznesowego dzięki ulepszonej dokładności prognoz
 • zwiększenie zwrotu z inwestycji, odsetka odpowiedzi, wyników wskaźnika konwersji
 • dostosowanie średniej marży produktu w danej kategorii
 • zrozumienie pozycji marki w koszykach klientów

 

Rozwój skutecznych modeli analitycznych i narzędzi

 • podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o solidne modele analityczne
 • wzbogacenie danych o nowe wskaźniki i źródła
 • definiowanie nowych strategii rozwoju wiedzy o programach lojalnościowych
 • minimalizacja czasu pomiędzy tworzeniem pomysłów marketingowych, a wcielaniem ich w życie
 • identyfikacja i optymalizacja możliwości sprzedaży
 • wiedza na temat rozwijania analizy i raportowania CRM

 

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz