Comarch Social Mining

 

 

 

Gwałtowny rozwój platform społecznościowych i zmiana sposobu komunikacji online zmieniły również narzędzia, którymi posługuje się współczesny marketing.

 

 

W obecnym podejściu duże znaczenie odgrywa możliwość  monitorowania wypowiadanych publicznie, spontanicznych opinii na temat marek i produktów, zwiększanie obecności przedsiębiorstw w kanałach online i rozwój strategii budujących zaangażowanie klientów i umacnianie ich bezpośrednich relacji z przedsiębiorstwami za pośrednictwem platform społecznościowych. Wszystkie te działania są ważne, aby zrozumieć potrzeby użytkowników mediów społecznościowych i ich zachowanie. W efekcie umożliwiają one również osiągnięcie wzrostu satysfakcji, zaangażowania i lojalności klientów za sprawą  spersonalizowanych akcji marketingowych, które są odpowiedzią na  ich faktyczne potrzeby. 

Social media monitoring

Funkcjonalności

Comarch Social Mining to system, który umożliwia monitorowanie zaangażowania klientów w mediach społecznościowych. Jako komplementarne narzędzie pozostałych produktów platformy CRM&Marketing, umożliwia integrację procesów zarządzania lojalnością klientów zarówno w oparciu o dane transakcyjne, komunikację realizowaną we wszystkich kanałach dotarcia, jak i dane o zachowaniu i zaangażowaniu klientów w mediach społecznościowych. Zakres funkcjonalny systemu opiera się na trzech fundamentach:

 • szczegółowe dane na temat zachowania uczestników programu lojalnościowego w mediach społecznościowych,
 • poszerzenie informacji zgromadzonych w profilu uczestnika programu lojalnościowego o dane dotyczące zaangażowania w mediach społecznościowych,
 • zagregowane lub detaliczne dane dotyczące aktywności w zdefiniowanym obszarze mediów społecznościowych, które umożliwiają późniejszą precyzyjną segmentację uczestników programu,
 • grupowanie aktywności o określonej charakterystyce w ramach Spheres umożliwiające użytkownikowi systemu, w oparciu o zdefiniowane słowa kluczowe, rozpoznanie trendów, sentymentu wypowiedzi na określony temat,weryfikację najbardziej wpływowych w mediach społecznościowych uczestników programu lojalnościowego.
 • monitorowanie zachowania uczestników programu lojalnościowego pod kątem interakcji ze specyficznym typem treści w mediach społecznościowych,
 • identyfikowanie najbardziej zaangażowanych i wpływowych segmentów klientów,
 • śledzenie najistotniejszych z biznesowego punktu widzenia słów kluczowych i tematów w wypowiedziach użytkowników mediów społecznościowych 
 • analiza dyskusji w portalach społecznościowych pod kątem sentymentu wypowiedzi (pozytywne i negatywne wzmianki).
 • szczegółowe analizy aktywności, zaangażowania i wskaźnika wpływu klientów wraz z unikatowymi metrykami,
 • monitorowanie efektywności treści opublikowanych w mediach społecznościowych – analiza reakcji i długości oddziaływania kampanii,
 • rankingi i segmentacja oparta o atrybuty społeczno-demograficzne, i zachowania klientów w mediach społecznościowych,
 • analiza najbardziej wypływowych i opiniotwórczych użytkowników mediów społecznościowych w wybranych dziedzinach.

Comarch Social Mining - korzyści

Korzyści

 • możliwość zarządzania zintegrowanymi, kompletnymi informacjami o uczestnikach programu lojalnościowego, zgromadzonymi przez Comarch Social Mining w ramach platformy CRM&Marketing, 
 • pełna integracja z Comarch Loyalty Management umożliwiająca poszerzenie profilu uczestnika programu lojalnościowego w oparciu o dane na temat zaangażowania w mediach społecznościowych przy jednoczesnym zwiększeniu jakości komunikacji marketingowej z klientami,
 • dostęp do informacji na temat trendów, sentymentu wypowiedzi, zaangażowania klientów i ich spontanicznych opinii oraz aktywności zawierającej istotne dla biznesu słowa kluczowe
 • poszerzenie możliwości segmentacji przy wykorzystaniu dodatkowych, społecznościowych atrybutów klientów ,
 • możliwość koncentracji na najbardziej wpływowych klientach i ambasadorach marki,
 • możliwość rozwoju strategii programu lojalnościowego w oparciu o rzeczywiste opinie klientów i ich potrzeby.

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz