Comarch Social Mining

 

 

 

Gwałtowny rozwój platform społecznościowych i nowe formy komunikacji online zmieniły również narzędzia, którymi posługuje się współczesny marketing.

 

 

W obecnym podejściu ogromne znaczenie odgrywa możliwość stałego monitorowania wypowiadanych publicznie, spontanicznych opinii na temat marek i produktów, zwiększanie obecności przedsiębiorstw w kanałach online i rozwój strategii budujących zaangażowanie klientów i umacnianie ich bezpośrednich relacji z przedsiębiorstwami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Istotne stało się również utrzymywanie stałych kontaktów z potencjalnymi i obecnymi klientami oraz rozwijanie metod komunikacji, które wzbogacą dotychczasową formułę realizacji programów lojalnościowych. Wszystkie te działania są szczególnie ważne w procesie pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb klientów i umożliwiają zrozumienie ich zachowania. Dlatego też operatorzy programów lojalnościowych, próbując być bliżej ich uczestników, włączyli do swoich działań social media. W efekcie są w stanie uzyskać wzrost satysfakcji, zaangażowania i lojalności za sprawą bardziej spersonalizowanych akcji marketingowych, które są odpowiedzią na faktyczne potrzeby klientów. Dlatego możliwość zaadoptowania do aktualnych wymagań rynku może stać się w niedalekiej przeszłości jednym z czynników przesądzających o sukcesie programu lojalnościowego.

Social media monitoring

Funkcjonalności

Comarch Social Mining to system, który umożliwia monitorowanie zaangażowania klientów w mediach społecznościowych. Jako komplementarne narzędzie pozostałych produktów platformy CRM&Marketing, umożliwia integrację procesów zarządzania lojalnością klientów zarówno w oparciu o dane transakcyjne, komunikację realizowaną we wszystkich kanałach dotarcia, jak i dane o zachowaniu i zaangażowaniu klientów w mediach społecznościowych. Zakres funkcjonalny systemu opiera się na trzech fundamentach:

 • szczegółowe dane na temat zachowania uczestników programu lojalnościowego w mediach społecznościowych,
 • poszerzenie informacji zgromadzonych w profilu uczestnika programu lojalnościowego o dane dotyczące aktywności i zaangażowania w mediach społecznościowych,
 • zagregowane lub detaliczne dane dotyczące aktywności w zdefiniowanym obszarze mediów społecznościowych, które umożliwiają późniejszą precyzyjną segmentację uczestników programu,
 • grupowanie aktywności o określonej charakterystyce w ramach Spheres umożliwiające użytkownikowi systemu, w oparciu o zdefiniowane słowa kluczowe, rozpoznanie trendów, sentymentu wypowiedzi na określony temat, weryfikację ambasadorów marki i liderów opinii w mediach społecznościowych.
 • monitorowanie zachowania uczestników programu lojalnościowego pod kątem interakcji ze specyficznym typem treści w mediach społecznościowych,
 • weryfikacja spontanicznych opinii uczestników program lojalnościowego wyrażanych w mediach społecznościowych i możliwość podążania za ich oczekiwaniami w celu podniesienia atrakcyjności programu,
 • identyfikowanie najbardziej zaangażowanych i wpływowych segmentów klientów,
 • śledzenie wypowiedzi po słowach kluczowych jako metoda monitorowania reputacji marki i działań konkurencji,
 • śledzenie najistotniejszych z biznesowego punktu widzenia i tematów dyskusji w mediach społecznościowych,
 • analiza wypowiedzi w portalach społecznościowych pod kątem ich sentymentu (pozytywne i negatywne wzmianki).
 • szczegółowe analizy aktywności, zaangażowania i wskaźnika opiniotwórczości klientów wraz z unikatowymi metrykami,
 • monitorowanie efektywności treści opublikowanych w mediach społecznościowych – analiza reakcji, zaangażowania i długości oddziaływania kampanii,rankingi i segmentacja oparta o atrybuty społeczno-demograficzne, i zachowania klientów w mediach społecznościowych,
 • analiza zachowania ambasadorów marki i liderów opinii w wybranych dziedzinach.

Comarch Social Mining - korzyści

Korzyści

 • możliwość zachęcenia uczestników programu lojalnościowego do połączenia kont w programie z profilami w mediach społecznościowych – unikalna szansa na pozyskanie dodatkowych informacji,
 • możliwość zarządzania zintegrowanymi, kompletnymi informacjami o uczestnikach programu lojalnościowego, zgromadzonymi w ramach platformy CRM&Marketing, dzięki rozszerzeniu zasięgu programu lojalnościowego o social media i możliwości weryfikowania opinii i wymagań klientów, pełna integracja z Comarch Loyalty Management umożliwiająca poszerzenie profilu uczestnika programu lojalnościowego w oparciu o dane na temat zaangażowania w mediach społecznościowych przy jednoczesnym zwiększeniu jakości komunikacji marketingowej z klientami,dostęp do informacji na temat trendów, sentymentu wypowiedzi, zaangażowania klientów i ich spontanicznych opinii oraz aktywności zawierającej istotne dla biznesu słowa kluczowe,poszerzenie możliwości segmentacji przy wykorzystaniu dodatkowych, atrybutów klientów, pochodzących z mediów społecznościowych – nowa metoda segmentacji klientów uwzględniająca kompletne dane z różnych źródeł, możliwość koncentracji na najbardziej wpływowych klientach i ambasadorach marki,
 • możliwość rozwoju strategii programu lojalnościowego w oparciu o rzeczywiste opinie klientów i ich potrzeby,
 • możliwość nagradzania uczestników programu za określone działania w obszarze social media, które wspomagają pozyskanie kolejnych klientów, 
 • narzędzie do analizy porównawczej własnych działań marketingowych i aktywności konkurentów rynkowych, dzięki możliwości pomiaru dyskusji na ich temat oraz sentymentu wypowiedzi.

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz