e-Fakturowanie, e-Faktura

Rozwiązanie do obsługi faktur elektronicznych

 

 

 

Comarch EDI e-Fakturowanie zapewnia zastąpienie faktur papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami z każdym partnerem biznesowym.

 

Comarch zapewnia wdrożenie faktury elektronicznej i automatyzację obsługi procesów związanych z e-fakturowaniem. Każdej firmie będącej w stanie eksportować ze swojego systemu faktury w ustrukturyzowanym formacie (np. XML), zapewniamy pełne wsparcie, które może obejmować między innymi walidację danych, zmapowanie do odpowiedniego formatu odbiorcy (np. EDIFACT, PDF), i wysłanie uzgodnionym kanałem do odbiorców.

Gwarantujemy także zgodne z prawem archiwum e-faktur, które zapewnia szybki i łatwy dostęp do dokumentów historycznych.

Obsługa e-Faktur - schemat wykorzystania elektronicznych faktur

Funkcjonalności rozwiązania do wymiany e-faktur

FAKTURY SPRZEDAŻOWE

Zapewniamy dostosowanie otrzymanych faktur z Twojej firmy (np. w formacie XML) do formatów wszystkich partnerów (np. EDIFACT, XML, PDF). Gwarantujemy dystrybucję dokumentów dogodnymi kanałami (np. e-mail, WEB-EDI, integracja), umożliwiając uruchomienie procesu e-fakturowania z każdym partnerem.

FAKTURY ZAKUPOWE

Obsługa faktur zakupowych w różnych formatach. W przypadku faktur w formie strukturalnej zapewniamy walidację danych, redukując liczbę błędnych dokumentów. Dla faktur w formacie niestrukturalnym oferujemy integrację z Comarch ECM.

WALIDACJA

Definiowanie dedykowanych reguł walidacyjnych zapewniających redukcję błędnych dokumentów. Najczęściej wykorzystywane dla faktur (m.in. sprawdzanie wartości netto/brutto, kwoty VAT).

INTEGRACJA Z COMARCH ECM

Pełne wsparcie obsługi dokumentów i procesów w firmach i w relacjach biznesowych – synergia technologii EDI i ECM. Przechwytywanie dokumentów oraz zarządzanie procesami w różnych obszarach.

PODPIS ELEKTRONICZNY

Wsparcie dla technologii podpisu elektronicznego – dostarczanie podpisanych faktur na adres e-mail lub poprzez portal.

ARCHIWIZACJA

Szybki dostęp do zarchiwizowanych faktur w jednym miejscu. Szybkie wyszukiwanie faktur, podgląd do wersji czytelnej, dodawania komentarzy, historia statusów czy różne uprawnienia użytkowników to tylko niektóre funkcjonalności Comarch EDI Archiwum.

Usługi

SERVICE DESK

Comarch EDI Service Desk oferuje wsparcie dla naszych Klientów w różnych językach dostępne w dni robocze w godzinach 7-20.

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

SZKOLENIA

Wsparcie w instalacji i obsłudze aplikacji z portfolio Comarch EDI.

Korzyści uruchomienia e-Fakturowania (faktur elektronicznych)

Korzyści płynące z elektronicznej faktury

  • uruchomienie e-fakturowania z każdym partnerem
  • redukcja kosztów
  • kompleksowa obsługa e-faktur
  • szybszy przepływ danych – szybsza płatność
  • redukcja liczby błędów
  • oszczędność zasobów (m.in. wpisywanie danych do systemów)
  • szybki dostęp do faktur historycznych
  • rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu

E-faktura

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz