Contact Center

Systemy, Oprogramowanie i Rozwiązania Call Center

 

 

 

Comarch Contact Center (CCC) - to system contact center usprawniający komunikację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, a jednocześnie wspierający zarządzanie relacjami z klientem.

 

 

Proponowane przez Comarch rozwiązanie ułatwia sprawne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie oraz pozwala na zoptymalizowanie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu posiadanych przez klienta zasobów - zarówno ludzkich, jak i informatycznych. Rozwiązanie dostępne jest zarówno w modelu gdzie instalacja odbywa się w środowisku klienta, jak również w modelu usługowym, wykorzystującym zasoby sprzętowe Comarch Data Center. Wówczas systemy call center zainstalowane zostają w jednym z 13 ośrodków data center zlokalizowanych na całym świecie.  Klient w ramach rozwiązania otrzymuje wówczas dostęp do infrastruktury Contact Center oraz wymaganą liczbę stanowisk agentów (telefon IP z licencją CC, aplikację agenta CC oraz słuchawkami), sam zapewnia tylko agentów call center i dostęp do Internetu.

Zakres usług

Comarch oferuje szeroki zakres usług w zależności od struktury oddziałów i potrzeb konkretnych firm:

To rozwiązania pozwalające na korzystanie z różnego typu funkcji komunikacyjnych przy jednoczesnym usprawnieniu wykonywania codziennie obowiązków. Różne kanały komunikacji odbywają się wówczas za pomocą jednego, zunifikowanego systemu komunikacyjnego, w tym:

 • połączenia telefoniczne
 • konferencje: web, głosowe i wideo
 • poczta elektroniczna, głosowa i fax
 • komunikatory biznesowe
 • praca grupowa i współdzielenie pliku
 • integracja narzędzi komunikacji

Całość infrastruktury CC umieszczona jest w Comarch Data Center. Klient otrzymuje dostęp do systemu wraz z wymaganą liczbą stanowisk (telefon IP z licencją CC, aplikację agenta CC oraz słuchawki). Rozwiązanie charakteryzuje skalowalność, dlatego można je w łatwy i szybki sposób dostosować do aktualnych potrzeb klienta.

To rozwiązania z zakresu interaktywnej komunikacji multimedialnej pozwalające na prowadzenie wirtualnego spotkania, szkolenia, konferencje lub prezentacje, niezależnie od lokalizacji czy strefy czasowej.

To kompleksowe rozwiązanie wspomagające komunikację zarówno w ramach jednej organizacji, jak i przy kontaktach z klientem. Proponowane przez Comarch rozwiązanie wykorzystuje sieć transmisji danych do komunikacji głosowej, a jednocześnie umożliwia płynną migrację z rozwiązań wykorzystujących tzw. komutację łączy na rzecz rozwiązań z komutacją pakietów. Pozwala to na zoptymalizowanie posiadanej przez użytkownika infrastruktury telekomunikacyjnej, ograniczenie kosztów połączeń oraz na wprowadzenie szeregu funkcjonalności niedostępnych w „klasycznych” rozwiązaniach telefonicznych, takich jak np. transmisja video, czy też integracja z aplikacjami biznesowymi klasy CRM czy ERP.

Nowoczesne oprogramowanie i system Call Center - korzyści

Korzyści

 • ulepszenie współpracy oraz poprawa komunikacji zarówno wewnątrz firmy jak i  w kontaktach zewnętrznych (klienci, partnerzy)
 • uporządkowanie i uproszczenie przepływu informacji wewnątrz firmy
 • zmniejszenie kosztów telekomunikacyjnych dzięki możliwości wykorzystania najlepiej dostosowanych do odpowiednich zadań technologii
 • obniżenie kosztów obsługi klientów dzięki lepszemu wykorzystaniu agentów
 • zwiększanie produktywności pracowników, dzięki kompleksowej informacji o historii współpracy z klientem
 • budowanie bazy wiedzy - możliwość nagrywania spotkań / rozmów telefonicznych i wykorzystywania ich w przyszłości jako notatek podczas szkoleń oraz możliwość zdalnego dzielenia się plikami i dokumentami
 • łatwość zarządzania i poprawa obsługi klienta dzięki łatwiejszemu dostępowi do rozproszonych informacji i scentralizowanej komunikacji wewnątrz firmy
 • skalowalność - możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy, usługi

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz