Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch IT Integration

Oferujemy kompleksowe usługi integracyjne – od doradztwa i konsultacji, poprzez rozpoznanie potrzeb biznesowych klienta, aż po projektowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i skupiających pracę w ramach jednego narzędzia.

Dowiedz się więcej

Podstawowe informacje

 • Rozpoczęcie projektu: 2012 
 • Zasięg geograficzny: Polska
 • Typ projektu: Comarch IT Integration

 

Opis projektu

ARiMR powierzył Comarch utrzymanie infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych we wszystkich oddziałach Agencji (w centrali zlokalizowanej w Warszawie, w dwóch ośrodkach przetwarzania danych w okolicy Warszawy, 16 ośrodkach regionalnych w miastach wojewódzkich oraz 314 biurach powiatowych). Podstawowym zadaniem Comarch jest zapewnienie nieprzerwanego działania platformy sprzętowej Agencji, jak najszybsze usuwanie awarii i zarządzanie platformą sprzętową w celu zapewnienia efektywnego przepływu środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego. Świadczone przez Comarch usługi zapewniają:

 • Utrzymanie systemu kopii zapasowych
 • Utrzymanie systemu dystrybucji oprogramowania HP RADIA
 • Utrzymanie systemów HP-UX i Linux
 • Utrzymanie systemu pamięci masowej
 • Zapewnienie ciągłości działania platformy sprzętowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • Administracja środowiskiem backupowym

Korzyści

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych Agencji
 • Optymalizacja procesu zarządzania platformą sprzętową
 • Dostęp do najnowszych technologii IT
 • 24-godzinny monitoring wydajności i dostępności aplikacji
 • Zdalna obsługa alertów