Data Exchange

 

 

 

Rozpocznij elektroniczną wymianę informacji ze swoim partnerem. Zaawansowanie technologiczne nie jest już przeszkodą.

 

Rozwiązanie wspiera wymianę danych oraz gwarantuje spójność danych w całym łańcuchu dostaw – począwszy od wymiany informacji o produkcie, przez pakowanie, dostawę, aż po akceptację towarów przez partnera handlowego i fakturowanie. Comarch oferuje szeroki zakres usług dodanych, które zapewniają optymalizację procesów oraz minimalizują zaangażowanie zasobów, w tym walidację danych, bezpieczną i szybką transmisję, konwersję z/do wielu formatów, podgląd do aktualnych statusów oraz raportowanie danych.

WALIDACJA DANYCH

Definiowanie dedykowanych reguł walidacyjnych, zapewniających redukcję błędnych dokumentów. Najczęściej wykorzystywane dla faktur (m.in. sprawdzanie wartości netto/brutto, kwoty VAT).

TRANSMISJA

Bezpieczny i niezawodny przesył danych. System obsługuje różne formy komunikacji – od intuicyjnego portalu dla dostawców czy klientów po indywidualnie uzgadniane protokoły komunikacji (np. SFTP, AS2, FTP/VPN i WebService).

ROUTING

Przesyłanie dokumentów do wielu podmiotów w celu przyspieszenia procesów. Przykładowo; zamówienia od partnerów mogą trafiać równolegle do kilku operatorów logistycznych jednocześnie (bez określonych danych, np. cen).

TRANSLACJA

Translacja formatu dokumentu do formatów właściwych dla odbiorców oraz z formatów odbiorców do danego formatu, obowiązującego w firmie. Wsparcie dla wielu formatów (m.in. XML, EDIFACT, IDOC, TRADACOM, ODETTE, VDA) oraz pomoc w tworzeniu specyfikacji dokumentów.

TRACKING

Ergonomiczna aplikacja webowa pozwalająca na szybki podgląd bieżących statusów procesowanych dokumentów. Pozwala na szybką reakcję w przypadku błędnych lub zagubionych dokumentów.

RAPORTOWANIE

Gotowe raporty na podstawie danych wymienianych w dokumentach EDI. Przykładowo; porównanie liczby produktów zamówionych do zafakturowanych lub sprawdzanie czy kody EAN na fakturze występują w referencyjnym zamówieniu.

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci