Telemedycyna trafia pod dachy mieszkańców Małopolski – rusza projekt NOMED

Migotanie przedsionków jest najczęstszym istotnym klinicznie zaburzeniem rytmu serca. Częstość występowania tej arytmii wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. Rzeczywiste rozpowszechnienie tej choroby jest trudne do oszacowania z uwagi na jej niestały charakter i często bezobjawowy przebieg. Według niektórych danych problem ten może dotyczyć nawet 18 proc. Polaków w wieku powyżej 65 lat. Co najmniej 1/3 pacjentów z migotaniem przedsionków nie zdaje sobie sprawy, że choruje na to zaburzenie rytmu.


Niezależnie od tego czy daje objawy, czy nie, migotanie przedsionków wiąże się z około pięciokrotnie większym ryzykiem udaru mózgu. Udar mózgu związany z tą arytmią ma cięższy przebieg i powoduje większe kalectwo niż inne rodzaje udaru. Wdrożenie stosownej profilaktyki (leki przeciwzakrzepowe) u chorych z rozpoznanym migotaniem przedsionków pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu.


- Polacy zapadają na udary średnio 7-8 lat później niż na zawały. Wywołują one dużo cięższe konsekwencje, nie potrafimy ich też tak dobrze leczyć interwencyjnie jak zawałów serca. Tymczasem skutki medyczne i społeczne udarów są dużo poważniejsze niż przy zawałach serca – mówi prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki – Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMED.


Program NOMED-AF to jedno z największych przedsięwzięć w dziedzinie telemedycyny w Polsce. W badaniu weźmie udział ok. 3 tys. osób w wieku powyżej 65 lat z terenu całej Polski. Cały projekt ma potrwać mniej więcej dwa lata. Uczestnicy zostaną podzieleni na sześć równolicznych grup wiekowych: 65-69 lat, 70-74 itd. aż do grupy 90+. Do tej pory do badania zostało podłączonych 620 pacjentów z pięciu województw. W Małopolsce program rusza 1 lipca i przebadanych zostanie 254 pacjentów z 11 gmin, m.in. z Krakowa, Chrzanowa, Spytkowic, Mszany Dolnej i Tarnowa. Udział w projekcie jest dla pacjentów bezpłatny.


Celem programu NOMED-AF jest określenie rzeczywistej częstości migotania przedsionków w populacji starszych osób w Polsce, z wykorzystaniem unikalnej w skali światowej technologii, opracowanej we współpracy między polskim przemysłem informatycznym i wiodącymi ośrodkami medycyny akademickiej. Rozpoznanie arytmii pozwoli na wdrożenie leczenia zapobiegającego udarowi mózgu w pierwszej kolejności u uczestników badania, a w dalszej perspektywie umożliwi wykorzystanie omawianej technologii w skali całego kraju Dodatkowo po kompleksowej analizie wyników badań, lekarze będą mogli znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jakaś grupa pacjentów jest szczególnie predysponowana do migotania przedsionków niedającego żadnych objawów.


- Będziemy widzieli skalę problemów, czyli tego ilu mamy pacjentów z migotaniem przedsionków. Dzięki temu na podstawie obserwacji pacjentów szczegółowo wyliczymy, ile jest udarów niedokrwiennych spowodowanych właśnie materiałem zatorowym pochodzącym zwykle z uszka lewego przedsionka serca. To będzie już konkretna informacja o tym, jak duży jest to problem. A za trzy lata po obserwacji tej grupy wskażemy już konkretne metody warte wdrożenia, by uniknąć udarów mózgu, największego teraz problemu w dziale chorób naczyń w Polsce – mówi prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski.

 

 


Jak przebiega badanie NOMED-AF


W ogólnopolskim badaniu weźmie udział około 3000 mieszkańców Polski, wylosowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, powyżej 65 roku życia, w tym mieszkańcy województwa małopolskiego. Osoby, które wyrażą zgodę na udział w programie spotkają się ze specjalnie wyszkolonymi pielęgniarkami i pielęgniarzami środowiskowymi. Odwiedzą ich w domach, przeprowadzą wywiad zdrowotny, wypełnią ankiety i pobiorą od nich krew potrzebną do wykonania badań laboratoryjnych, a następnie zaproponują noszenie przez miesiąc kamizelki, która jest rejestratorem EKG. Pacjenci zostaną również poinstruowani jak działa urządzeni. Dodatkowo pielęgniarki i pielęgniarze będą odwiedzać każdego uczestnika badania trzykrotnie w ciągu miesiąca. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie.

- Niemal każdy z nas w jakiś sposób zetknął się z udarem mózgu, czy to w rodzinie czy w najbliższym otoczeniu. ¬ Nic dziwnego skoro jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Chcielibyśmy skutecznie zapobiegać występowaniu tej choroby, dlatego ruszyliśmy z programem NOMED, którego wyniki pomogą we wczesnym diagnozowaniu migotania przedsionków, kluczowego czynnika ryzyka udaru mózgu - mówi prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Urządzenie rejestruje dane o pracy serca i przesyła je do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie zapoznają się z nimi lekarze. Jeżeli u któregoś z uczestników programu odkryją migotanie przedsionków lub inne zaburzenia w pracy serca zawiadamiają o tym lekarza rodzinnego. Dzięki takiej procedurze pacjent może otrzymać właściwe leczenie. Każdy uczestnik badania po miesiącu noszenia kamizelki jeszcze przez kolejne 12 miesięcy będzie pod stałą obserwacją personelu medycznego.
Program NOMED-AF jest realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu Strategmed, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Jego koszt to ok. 13 mln zł.


NOMED-AF realizują wspólnie: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Medyczny oraz główny realizator – firma Kardio--Med Silesia z Zabrza. Partnerem technologicznym jest Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz firma Comarch Healthcare, która opracowała kamizelkę EKG.


Patronat honorowy nad programem objął Minister Zdrowia oraz Konferencja Episkopatu Polski.

Udostępnij