Jak webowa przeglądarka obrazów medycznych ułatwi dostęp do wyników badań obrazowych

Obrazowanie medyczne jest jednym z podstawowych elementów diagnostyki medycznej. W swojej codziennej pracy korzysta z niego większość placówek medycznych. Często spotykanym rozwiązaniem jest dołączanie do wyników badań pacjenta płyty CD lub DVD z obrazami uzyskanymi w wyniku np. badania tomografii komputerowej. Obrazy pochodzące z badań radiologicznych zapisywane są zgodnie z powszechnie obowiązującym w obrazowaniu medycznym standardem DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Do ich wyświetlania służą dedykowane przeglądarki – przeglądarki DICOM. Wielość rozwiązań wykorzystywanych przez producentów sprzętu i oprogramowania wiąże się z problemami związanymi z wyświetlaniem zapisanych na nośnikach danych obrazowych i koniecznością instalowania wielu różnych przeglądarek. 

 

Uniwersalne rozwiązanie zapewniające szybki dostęp do danych obrazowych pacjenta

 

Comarch DICOM Runner - jedna przeglądarka dla dowolnych obrazów radiologicznych

 

Badania obrazowe wykonane w placówkach zdrowia, przy użyciu urządzeń pochodzących od różnych producentów często okazują się niemożliwe do otwarcia w wielu obecnych na rynku przeglądarkach obrazów medycznych, lub obraz badania wyświetlany jest nieprawidłowo. Wynika to między innymi z  nieprawidłowego wykorzystywania standardu DICOM przez twórców sprzętu i oprogramowania lub różnic w jego stosowaniu. Zdarza się również, że przeglądarki DICOM zapisywane na płycie wraz z danymi obrazowymi, działają poprawnie tylko na określonym systemie operacyjnym, wymagają instalacji dodatków lub są nieintuicyjne w obsłudze. Powoduje to, że dostęp do wyników badań staje się uciążliwy, a w wielu przypadkach niemożliwy. Stworzona przez specjalistów z Comarch Healthcare funkcjonalna przeglądarka obrazów medycznych w pełni wspiera standard DICOM i jest kompatybilna z obrazami medycznymi różnego pochodzenia. Rozwiązanie zostało przetestowane przez lekarzy przy użyciu obrazów różnych typów DICOM i pochodzących z wielu źródeł. DICOM Runner jest sprawdzoną przeglądarką, która umożliwia odczytywanie wyników badań w różnych miejscach, zapewniając użytkownikowi swobodę korzystania. 

 

WWW.DICOMRUNNER.COM – ogólnodostępna przeglądarka obrazów medycznych 

 

Comarch DICOM Runner - przeglądaj obrazy radiologiczne w jednym miejscu

 

 

Eksperci Comarch Healthcare opracowali rozwiązanie, pozwalające na swobodne odczytywanie wyników badań radiologicznych. Comarch DICOM Runner to narzędzie stworzone do prezentacji obrazów medycznych zapisanych na dyskach CD/DVD lub innych nośnikach danych. Przeglądarka jest wyrobem medycznym klasy IIa, przeznaczonym dla lekarzy, fizjoterapeutów, studentów kierunków związanych z medycyną, a także pacjentów i osób zainteresowanych tematyką obrazowania medycznego. 

W pełni webowa aplikacja działa szybko, jest intuicyjna i – co najważniejsze – poprawnie otwiera badania pochodzące z różnych źródeł. W aplikacji możliwe jest wyświetlanie obrazów generowanych przez różne urządzenia, m.in.: tomograf komputerowy (CT), rezonans magnetyczny (MRI), mammograf (MG), aparat RTG (CR, DR), pozytonowy tomograf emisyjny (PET).

Pełna wersja aplikacji jest dostępna bezpłatnie, online pod adresem: www.dicomrunner.com

 

Do najważniejszych funkcjonalności przeglądarki Comarch DICOM Runner należą:

 • Możliwość przekształcania obrazu. Przeglądarka pozwala na zastosowanie dowolnych obrotów, przesunięć, odbić lustrzanych, przybliżeń  i zmiany wielkości obrazu.
 • Przeprowadzanie różnorodnych pomiarów bezpośrednio na obrazie. Użytkownik DICOM Runner ma możliwość wykonywania pomiarów długości odcinka i łamanej oraz pomiarów kątów. W przeglądarce możliwe jest także zaznaczanie obszarów zainteresowania (ROI) w postaci prostokątów, elips oraz wielokątów. Dla wskazanych obszarów liczone są pola powierzchni, a dla obrazów  monochromatycznych również średnie, odchylenia standardowe oraz wartości maksymalne i minimalne gęstości radiologicznej. 
 • Aplikacja pozwala na podział ekranu roboczego i wyświetlenie jednocześnie do czterech obrazów (1x1, 2x1, 1x2 i 2x2) różnych typów i z różnych nośników danych, bez konieczności ich lokalnego zapisywania, co znacznie ułatwia porównywanie wyników badań.
 • DICOM Runner pozwala także na ukazywanie linii lokalizacyjnych prezentujących wzajemne położenia widocznych obszarów roboczych. Aplikacja umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów linii lokalizacyjnych – linii reprezentujących przecięcie obszarów oraz linii prezentujące rzut ortogonalny jednego obszaru na drugi. 
 • Funkcja selektywnej synchronizacji serii badań (np. badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego) wyświetlanych na poszczególnych obszarach roboczych pozwala na łatwe porównywanie obrazów. Synchronizowane obrazy automatycznie prezentują ten sam fragment ciała pacjenta, a transformacje i przekształcenia propagowane są na wszystkie synchronizowane przekroje. W sytuacji, gdy brak jest parametrów lokalizujących (np. obrazowanie RTG), synchronizacja pozwala na generowanie identycznych przekształceń geometrycznych pomiędzy obszarami roboczymi. 
 • Przeglądarka wyposażona jest w kursor 3D. Jest to narzędzie pozwalające umieścić w przestrzeni danych z ciała pacjenta punkt, do którego dopasowywane zostają wszystkie obszary robocze na ekranie tak, aby prezentować warstwę najbliższą  do wskazanego miejsca. 
 • Aplikacja posiada możliwość zmiany parametrów okna - window width (WW) i window level (WL). Użytkownik może zmieniać liczbowe wartości WW/WL, a także wybrać jeden z predefiniowanych zestawów. Ta możliwość dopasowania zakresu odwzorowania gęstości radiologicznej na skalę szarości wyświetlanego obrazu pozwala uwidocznić na nim interesujące użytkownika struktury. Ponadto, jeżeli obraz posiada zdefiniowaną tablicę przejść wartości użytecznych (VOI LUT), zostanie on domyślnie wyświetlony z jej wykorzystaniem.
 • Przeglądarka posiada opcję trybu wieloklatkowego (Multiframe). Tryb ten jest wykorzystywany do odczytywania obrazów z USG – umożliwia sekwencyjne odtwarzanie obrazu w formie animacji z wybraną prędkością. Natomiast serie badań wieloprzekrojowych można odtwarzać automatycznie w trybie Cine.
 • Użytkownik aplikacji poprzez przycisk „DICOM info” może łatwo przeglądać dane zawarte w nagłówkach plików DICOM. Zestawienie danych można uzyskać zarówno w formie listy z opcją wyszukiwania, jak i prezentacją najważniejszych informacji raportu. 
 • Z myślą o bezpieczeństwie danych osobowych i medycznych pacjenta otwieranie i przetwarzanie obrazów medycznych w DICOM Runner odbywa się wyłącznie lokalnie, po stronie użytkownika. Pliki i dane obrazowe nie są przesyłane przez sieć ani przetwarzane w żadnym innym miejscu poza komputerem, na którym zostały otwarte.
 • Oprócz intuicyjnego  interfejsu posługiwanie się przeglądarką ułatwia także przyjazna instrukcja użytkownika, która dostępna jest pod przyciskiem w prawym górnym rogu aplikacji. 
 • W sytuacji niepoprawnego działania lub błędnych danych obrazowych aplikacja DICOM Runner wyświetla stosowne komunikaty. Dzięki temu użytkownik od razu informowany jest o zdarzeniach zachodzących w aplikacji.
 • W przeglądarce uwzględniono możliwość weryfikacji zgodności wyświetlanych badań ze standardem DICOM. Poza komunikatami o nieprawidłowych wartościach w nagłówkach plików DICOM dostępny jest również raport o błędach. 
 • Przygotowana przez ekspertów Comarch Healthcare w technologii webowej aplikacja jest dostępna z polskim i angielskim interfejsem. 

Integralna część systemów informatycznych dla szpitali

 Comarch DICOM Runner - webowa przeglądarka obrazów medycznych

 

Dostęp do obrazów badania jest ważny nie tylko dla lekarzy radiologów, ale również lekarzy innych specjalności, pracujących na różnych oddziałach placówek medycznych. Comarch DICOM Runner znakomicie sprawdza się nie tylko jako samodzielna przeglądarka poglądowa, ale również jako część integralna systemów informatycznych szpitali. Współpracując z podstawowymi systemami medycznymi takimi jak HIS (Comarch Optimed24, Comarch Optimed NXT) czy systemami dla pracowni obrazowych (Comarch RIS lub PACS), zapewnia użytkownikom szybki podgląd obrazów medycznych. A jako część systemu Comarch Teleradiologia umożliwia przeglądanie wyników obrazowych badania z poziomu systemu TeleRIS w całej sieci teleradiologicznej.

 

Udostępnij