Opis funkcjonalności Comarch Concierge

Dowiedz się więcej o poszczególnych funkcjonalnościach:

Zdalne konsultacje

Pacjenci mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach online (chat, audio, video) prowadzonych przez lekarzy, bądź inny personel (np. ratowników lub położne). Możliwe jest uruchomienie konsultacji „ad-hoc” (w której pacjent trafia do kolejki oczekujących), lub „na godzinę” (z koniecznością uprzedniego zarejestrowania się na wizytę).

W trakcie konsultacji możliwa jest wymiana plików (np. z wynikami badań). 

zdalne konsultacje medyczny concierge comarch healthcare

Bezpieczna skrzynka kontaktowa

Pacjent, poza uczestnictwem w konsultacjach online, może kontaktować się z lekarzem za pośrednictwem bezpiecznej skrzynki kontaktowej, przypominającej maila. Może zadawać pytania dotyczące odbytych wizyt, prowadzonych pomiarów, wyników badań i innych. 

Zależnie od potrzeb jednostki, pytania mogą trafiać do lekarza prowadzącego, innego wyznaczonego specjalisty, bądź dedykowanego dyspozytora zgłoszeń, który przekazuje je do odpowiednich osób. Lekarz, odpowiadając na zadane pytanie, otrzymuje dostęp do informacji kontekstowych (np. karty wizyty), by nie musiał przełączać się pomiędzy systemami w poszukiwaniu informacji.

Dostęp do możliwości zadawania pytań jest nadawany administracyjnie i często ogranicza się go dla wybranej grupy pacjentów, by nie spowodować nadmiernej liczby zgłoszeń. Dodatkowo możliwe jest ograniczenie czasu na zadawanie pytań., np. do 3 miesięcy od zakończonej wizyty.

Rozmowy grupowane są w wątki, a cała komunikacja wspierana jest przez system powiadomień o oczekującej nowej wiadomości.

Komunikacja jest szyfrowana, a dla wybranych wątków może być dodatkowo zabezpieczona przez mechanizm dwufazowej autentykacji, wymagającej podania kodu przesłanego SMSem. Pozwala to, w odróżnieniu od tradycyjnego maila, przekazywać pacjentowi za pośrednictwem skrzynki informacje na temat stanu jego zdrowia.

 

bezpieczna skrzynka kontaktowa medyczny concierge comarch healthcare

Wgląd w wyniki badań

Pacjenci otrzymują wgląd do wyników badań, które mogą być przedstawiane w formie dokumentów z laboratorium, tabel przedstawiających zagregowane dane, bądź w postaci wykresów.

Niektóre badania przekierowują do Bazy Wiedzy gdzie pacjent może się zapoznać z szerszym opisem.

Wybrane grupy pacjentów (zależnie od profilu i nadanych uprawnień) mogą dodatkowo konsultować wyniki z lekarzem bezpośrednio przez portal, korzystając ze skrzynki kontaktowej, bądź systemu konsultacji online.

 

wgląd w wyniki badań medyczny concierge comarch healthcare

Zdalny dostęp do dokumentacji medycznej

Dzięki integracji z Comarch EDM, Concierge oferuje dostęp do dokumentów medycznych.

Możliwe jest administracyjne ograniczenie wyświetlanych informacji do zaleceń lekarskich, wyników badań i przepisanych leków, bądź udostępnienie pacjentowi pełnej dokumentacji medycznej.

 

zdalny dostęp do dokumentacji medycznej medyczny concierge comarch healthcare

Dzienniczek zdrowia

Dzienniczek zdrowia jest wirtualnym notesem wypełnianym samodzielnie przez Pacjenta, zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz określa zestaw wskaźników (badania, przyjmowanie leków monitorowanie aktywności fizycznej), które należy uzupełniać i tym samym uzyskuje wgląd w pomiary wykonywane w domu.

System zbiera dane i przedstawia je na wykresach, wysyła przypomnienia o zaległych zadaniach, a także umożliwia uruchomienie „alarmu”, gdy wskaźniki wykroczą poza zdefiniowane normy.

 

dzienniczek zdrowia medyczny concierge comarch healthcare

Ankiety i kwestionariusze medyczne

Pacjent może także uzupełniać dodatkowe informacje na temat swojego stanu zdrowia, nawyków i trybu życia korzystając z Ankiety Zdrowia. Jej wyniki są dostępne dla lekarzy, u których się leczy.

Możliwe jest również udostępnienie ankiet i kwestionariuszy pozwalających oceniać stan zdrowia i ryzyko wystąpienia wybranych schorzeń. Pacjent, udzielając odpowiedzi na pytania, otrzymuje wówczas podsumowanie z ogólną oceną i sugestiami dotyczącymi działań profilaktycznych, zmierzających do ogólnej poprawy stanu zdrowia.

 

ankiety i kwestionariusze medyczne medyczny concierge comarch healthcare

Zamawianie recept

Pacjent ma możliwość zamówienia drogą elektroniczną recepty na powtórzenie leków, które stale przyjmuje. Lekarz po przeanalizowaniu stanu zdrowia pacjenta, dzięki dostępowi do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, może wystawić pacjentowi receptę na powtórzenie leków. W przypadku konieczności odbycia uprzednio wizyty lekarskiej, lekarz wystawi stosowny komentarz dla pacjenta. Jeżeli nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem, lekarz może wystawić receptę na powtórzenie leków zgodnie z ilościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Pacjent po otrzymaniu informacji na konto pacjenta, iż recepta jest gotowa do odbioru, może odebrać receptę w rejestracji podmiotu leczniczego. Recepta może być również do pacjenta wysłana pocztą. Usługa pozwala zmniejszyć obciążenie lekarzy i skoncentrować się na obsłudze pacjentów wymagających wizyty w gabinecie. Dla Pacjenta stanowi natomiast wygodną formę kontaktu z lekarzem i znosi konieczność umawiania się na wizytę wyłącznie w celu przedłużenia leków o długotrwałej ordynacji.

 

zamawianie recept medyczny concierge comarch healthcare

Rozszerzona e-Rejestracja

Concierge oferuje pacjentowi możliwość błyskawicznego znalezienia terminu i zapisania się na wizytę. 

Dodatkowo jednak daje możliwość zapoznania się z opisem świadczenia oraz sugerowanym opisem przygotowań do wizyty. W szczególności – w przypadku badań laboratoryjnych może przypomnieć, by na badania przyjść na czczo.

Medical Concierge pozwala również skrócić czas poświęcony na przyjęcie pacjenta, udostępniając w portalu zestaw dokumentów, które należy uzupełnić przed wizytą. Dzięki temu pacjent może wykonać te czynności z domu, bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.

Odpowiednie zestawy dokumentów mogą być konfigurowane administracyjnie i przypisane do konkretnych rodzajów świadczeń.

Co więcej, w momencie przybycia do szpitala pacjent może dokonać szybkiej rejestracji, korzystając z telefonu, bądź z dedykowanego kiosku, gdzie wydrukowane zostają uzupełnione dokumenty, a informacja o jego przybyciu trafia do systemu HIS.

 

rozszerzona e-rejestracja

Baza wiedzy typu „push”

Po zakończonej wizycie, wielu pacjentów poszukuje dalszych informacji w Internecie, trafiając często na nieautoryzowane wypowiedzi i błędne sugestie.

Aby temu zapobiec, Concierge umożliwia automatyczne wysyłanie na skrzynkę kontaktową pacjenta dodatkowych, autoryzowanych materiałów, dobieranych na bazie stwierdzonych rozpoznań i parametrów zgromadzonych w dokumentacji medycznej.

Dzięki temu pacjent, w momencie wypisu pozostaje pod dalszą opieką wirtualnego asystenta, dostarczającego mu spersonalizowaną informację.

 

baza wiedzy typu push medyczny concierge comarch healthcare

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.