Warianty wdrożeń EDM

Warianty wdrożeń EDM od Comarch Healthcare

Warianty

Wariant lokalny

Zakłada uruchomienie wszystkich komponentów bezpośrednio w podmiocie. Zapewnia wszystkie opisane funkcje w ramach pojedynczego zakładu.

Wariant współdzielony

Umożliwia pełną automatyzację wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami. W tym modelu dokumenty przechowywane są bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia (każdy podmiot posiada własne Repozytorium Dokumentów), natomiast Rejestr Dokumentów (zawierający informacje umożliwiające przeszukiwanie i zlokalizowanie miejsca przechowywania) wydzielony zostaje do infrastruktury dostępnej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Comarch Cloud

Umożliwia uruchomienie pełnego archiwum dokumentacji medycznej w modelu chmurowym. W podmiocie leczniczym wymagane jest jedynie uruchomienie „connectora” do chmury i podłączenie do niego systemów źródłowych.

Comarch Cloud EDM + HIS

Rozszerza archiwum w modelu Comarch Cloud o system dziedzinowy. Przeznaczony dla podmiotów, które nie posiadają systemów dziedzinowych zainstalowanych na własnej infrastrukturze.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.