Zdalna Opieka Medyczna - przykłady zastosowania

Zdalna Opieka Medyczna znajduje szerokie zastosowanie na rynku zdrowia. Rozwiązanie sprawdza się zarówno w pojedynczych placówkach medycznych, domach opieki, jak i prywatnych gabinetach lekarzy specjalistów. Może być również dopasowane do projektów transformacyjnych rozwijających lub modernizujących infrastrukturę medyczną zespołu szpitali, czy platform regionalnych.

Zdalna Opieka Senioralna - Comarch Healthcare

Zdalna Opieka Senioralna 

Pozwala konsultować stan zdrowia i samopoczucia seniorów z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjalistą. Badania mogą być wykonywane przez samego pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub personel medyczny. Na podstawie przesyłanych wyników lekarz prowadzący może skontaktować się z pacjentem zdalnie, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe. 

Badania mogą być wykonywane w domu (dla jednego pacjenta), a także w domach opieki lub w ośrodkach skupiających wielu pacjentów (usługi dedykowane grupom badanych). 

 

 

 

 

Zdalna Opieka Położnicza - Comarch Healthcare

Zdalna Opieka Położnicza  

Umożliwia wykonanie nieinwazyjnego badania KTG w domu pacjentki. Po wykonaniu badania pomiar jest przesyłany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i oceniany przez lekarza ginekologa lub położną. 

Badanie KTG, wykonywane u kobiet będących w ostatnim trymestrze ciąży, pozwala na pełny monitoring czynności serca dziecka i skurczów macicy bez konieczności wychodzenia z domu. 

 

 

 

Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

Zdalna Opieka Kardiologiczna  

Możliwość wykrywania nieprawidłowości kardiologicznych, w tym między innymi: tachykardii i bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania i trzepotania komór, migotania i trzepotania przedsionków, czy nieskutecznej stymulacji rozrusznika. 

Znajduje zastosowanie zarówno podczas opieki nad pacjentami przebywającymi w szpitalu, jak  i kontroli stanu zdrowia osób przechodzących rehabilitację kardiologiczną w warunkach domowych. 

 

 

Platforma Comarch e-Care

Poznaj platformę do Zdalnej Opieki Medycznej

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.