Biuro Funduszy Europejskich

Obecnie realizowane projekty

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekty dofinansowane w ramach POIR STRATEGMED oraz PBS

Projekty realizowane w ramach 7. Programu Ramowego

Projekty dofinansowane w ramach Przedsięwzięcia Demonstrator Plus

Biuro Funduszy Europejskich

Biuro Funduszy Europejskich Comarch zajmuje się obsługą projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Spółkę oraz współpracą z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w obszarze badań i rozwoju.

Do głównych zadań Biura należy pozyskiwanie dofinansowania na nowe przedsięwzięcia oraz obsługa obecnie realizowanych projektów, w tym raportowanie, monitoring, sprawozdawczość, kontrola oraz promocja projektów.

Obsługa projektów B&R w zakresie:

  • Pozyskiwania dofinansowania

  • Raportowania

  • Monitoringu

  • Sprawozdawczości

  • Kontroli

  • Promocji

  • Współpracy z ośrodkami naukowymi

Skontaktuj się z Biurem Funduszy Europejskich Comarch