Obecnie realizowane projekty

Obecnie realizowane są projekty w ramach:

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

- Programu Badań Stosowanych,

- Programu STRATEGMED.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na podstrony poświęcone poszczególnym przedsięwzięciom.