Comarch przeszkoli małopolskich nauczycieli z zasad bezpieczeństwa w sieci

Comarch jest partnerem cyklu konferencji naukowych dla nauczycieli z małopolskich szkół pt. „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień”, które odbędą się 13 i 27 października. Wykłady poświęcone będą tematyce bezpieczeństwa w sieci w kontekście korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a wydarzeniom patronuje Politechnika Krakowska.

Konferencje mają na celu m.in. zwiększenie świadomości nauczycieli, pedagogów i wychowawców na temat zagrożeń w sieci. Podczas wykładów uczestnicy dowiedzą się jak minimalizować wśród uczniów zagrożenia wynikające z korzystania z sieci, a także jakie są zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieci. Wśród prelegentów są przedstawiciele krakowskich uczelni, instytucji związanych z edukacją, policji oraz eksperci Comarch. Aby lepiej przedstawić zagadnienie cyberzagrożeń,  w ramach każdej konferencji jest przewidziana część warsztatowa pokazującą zagrożenia związane z codziennością w sieci.

Konferencje odbędą się w budynku firmy Comarch S.A. (budynek SSE 4) przy ul. Życzkowskiego 23 w Krakowie.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/konferencje-z-warsztatami-w-sieci-cyfrowych-zagrozen-i-uzaleznien

Udostępnij